Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акту «Про затвердження Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»

 

    Назва розпорядження – регуляторний акт «Про затвердження Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»

     Тип відстеження –повторне відстеження, після 1 року з дня прийняття розпорядження.
    Виконавець заходів з відстеження – головний розробник розпорядження – управління економіки Марківської райдержадміністрації.
      Дата прийняття та №, дата реєстрації в органах юстиції
Розпорядження голови райдержадміністрації прийнято від 29.05.2009 р. №275 «Про затвердження Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»
Погоджено Представництвом Держпідприємництва від 16.05.2009 р. реєстр №8.
Зареєстровано в Марківському районному управлінні юстиції 04.06.2009 р. за №4/291.
Оприлюднене через районну газету „Радянське слово” від 17.06.2009 р. №47.
       Строки виконання заходів з відстеження – з 15.07.2009 р. до 22.07.2009 р. – 7 календарних днів.
      Цілі прийняття – забезпечення порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру в дозвільному офісі Марківської райдержадміністраці.
      Методи одержання результатів відстеження – звіт виконуючого повноваження адміністратора дозвільного центру‚ керівників дозвільних органів, підприємців.
       Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність –
З метою реалізації положень Закону України «Про дозвільну систему у господарської діяльності» та для формування, ведення і користування реєстром документів дозвільного характеру було прийнято Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру. Визначено показники результативності роботи реєстру документів дозвільного характеру: можливість контролювати адміністратором дозвільного офісу строків проходження дозвільних процедур, внесення до реєстру відомостей щодо видачі документів дозвільного характеру.
      Кількісні та якісні значення показників результативності акта - протягом 2009 року дозвільними органами видано 119 документів дозвільного характеру, з них 46 видано адміністратором дозвільного центру. У 2009 році кількість звернень до дозвільного центру виросла на 17,9 %. Протягом І півріччя 2010 року через дозвільний центр видано 43 документу дозвільного характеру.
       Внесено до Реєстру дозвільних документів за період з 2007 року по червень 2010 року – 540 документів. Видача довідок із Реєстру протягом року не проводилась в зв’язку з недосконалістю програми, відсутністю бланків запитів та довідок.
        Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей -
       Розпорядження скасовувати непотрібно, необхідно дочекатись змін у законодавстві, що дозволить ефективно використовувати Реєстр дозвільних документів.
 
ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК  ГОЛОВИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ                                                                                                                     А.К.ЛИГУТА
 
„22”липня 2010 р.