Звіт
про результати повторного відстеження регуляторного акту
«Про затвердження технічного регламенту дозвільного офісу Марківської райдержадміністрації»
 
            Назва розпорядження – регуляторний акт «Про затвердження технічного регламенту дозвільного офісу Марківської райдержадміністрації»
            Тип відстеження – повторне, після 18 місяців з дня прийняття розпорядження.
            Виконавець заходів з відстеження – головний розробник розпорядження – управління економіки Марківської райдержадміністрації.
            Дата прийняття та №, дата реєстрації в органах юстиції – розпорядження голови райдержадміністрації прийнято від 17.12.2007 р. №615 «Про затвердження технічного регламенту дозвільного офісу Марківської райдержадміністрації»
            Погоджено Представництвом Держпідприємництва від 02.11.2007 р. реєстр №43.
            Зареєстровано в Марківському районному управлінні юстиції 20.12.2007 р. за №21/274.
            Оприлюднене через районну газету „Радянське слово” від 06.02.2008 р. №10.
Строки виконання заходів з відстеження – з 22.09.2009 р. до 29.09.2009 р. – 7 календарних днів. Відповідає графіку здійснення заходів з відстеження, де передбачено провести відстеження протягом ІІІ кварталу 2009 року.
            Цілі прийняття – забезпечення порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру в дозвільному офісі Марківської райдержадміністраці.
            Методи одержання результатів відстеження – звіт виконуючого повноваження адміністратора дозвільного центру‚ керівників дозвільних органів, підприємців.
            Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність –
            З метою упорядкування процедури проходження дозвільних документів було прийнято технічний регламент видачі документів дозвільного характеру через дозвільний центр, що є однією із форм попередження корупції. Визначено показники результативності: підвищення якості роботи офісу, спрощення процедури отримання дозвільних документів; скорочення випадків безпідставних відмов у погодженні дозвільних документів; можливість контролювання адміністратором дозвільного офісу строків проходження дозвільних процедур.
            Кількісні та якісні значення показників результативності акта –
            На території району зареєстровано 591 суб’єктів підприємницької діяльності, з них фізичні особи-підприємці – 428, та юридичні -163, в тому числі товариства з обмеженою відповідальністю 19, фермерських господарств – 20, промислових підприємств – 3.
            Протягом 2008 року дозвільними органами видано 116 документ дозвільного характеру, з них 85 видано адміністратором дозвільного офісу; у 2009 році – 98, з них адміністратором - 32.
            Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву» було внесено зміни до Земельного Кодексу України, до Закону України «Про основи містобудування», до Закону України «Про архітектурну діяльність». Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування» прийнято новий порядок отримання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування». Вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», яка внесла зміни до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру та затвердила перелік документів дозвільного характеру. Технічним регламентом дозвільного офісу Марківської райдержадміністрації не можливо користуватись, в зв’язку з тим, що більшість його положень не відповідає діючому законодавству та ускладнює процедуру отримання документів дозвільного характеру.
            Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей :
- технічний регламент роботи дозвільного офісу в зв’язку зі змінами у діючому законодавстві не відповідає вимогам Закону України «Про регуляторну діяльність» та не забезпечує якісну роботу дозвільного центру, тому розпорядження голови райдержадміністрації від 17.12.2007 р №615 потрібно скасувати.