Звіт про результати базового відстеження регуляторного акту«Про затвердження Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»

            
 

 

 Назва розпорядження – регуляторний акт «Про затвердження Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»

Тип відстеження – базове відстеження, після 7 днів з дня прийняття розпорядження.
 Виконавець заходів з відстеження – головний розробник розпорядження – управління економіки Марківської райдержадміністрації. 
Дата прийняття та №, дата реєстрації в органах юстиції
Розпорядження голови райдержадміністрації прийнято від 29.05.2009 р. №275 «Про затвердження Тимчасового порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»
Погоджено Представництвом Держпідприємництва від 16.05.2009 р. реєстр №8.
Зареєстровано в Марківському районному управлінні юстиції
04.06.2009 р. за №4/291.
Оприлюднене через районну газету „Радянське слово” від 17.06.2009 р. №47.
Строки виконання заходів з відстеження – з 17.06.2009 р. до
24.06.2009 р. – 7 календарних днів. Відповідає графіку здійснення заходів з відстеження, де передбачено провести відстеження протягом ІІ кварталу 2009 року.
 Цілі прийняття –   забезпечення порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру в дозвільному офісі Марківської райдержадміністраці.
Методи одержання результатів відстеження – звіт виконуючого повноваження адміністратора дозвільного центру‚ керівників дозвільних органів, підприємців.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність - протягом 2008 року дозвільними органами видано 646 документ дозвільного характеру, з них 85 видано дозвільним офісом. Видача дозвільних документів через дозвільний офіс виросла з 2007 року на 84,7 %
Кількісні та якісні значення показників результативності акта -    всього видано дозвільних документів у 2009 році – 63; внесено в Реєстр дозвільних документів за період з 2007 року по травень 2009 року – 245.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей - постійне формування, ведення та користування Реєстром документів дозвільного характеру, видача довідок, опрацювання запитів від фізичних та юридичних осіб, робота з програмним забезпеченням
 
             
   
   ГОЛОВА РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                                  О.М.ГНЄДКО
 
„24” червня 2009 р.