Інформація про регуляторну діяльность Марківської районної державної адміністрації у 2009 році

        Марківська районна державна адміністрація повідомляє, що протягом звітного періоду цього року проведено певну роботу, пов’язану з розробленням та реалізацією заходів щодо державної регуляторної політики. Продовжується виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 р. №13-р.               

Протягом 2009 року було прийнято наступні регуляторні акти:

- розпорядження голови райдержадміністрації «Про порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів» від 29.05.2009р №276,

- розпорядження голови райдержадміністрації «Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру» від 29.05.2009р №275.
         Аналізи регуляторного впливу та проекти регуляторних актів оприлюднювались через районну газету „Радянське слово”: «Про Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів»(газета «Радянське слово» №19 від 11.03.2009р, та №20 від 14.03.2009р.). «Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»»( газета «Радянське слово» №15 від 25.02.2009р та №17 від 04.03.2009 р.).
         Проведено базове відстеження розпорядження «Про Порядок взаємодії місцевих дозвільних органів»(газета «Радянське слово» від 24.06.2009р, веб-сайт райдержадміністрації), та розпорядження «Тимчасовий порядок формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру»»( газета «Радянське слово» від 24.06.2009р та веб-сайт райдержадміністрації).
         Проведено повторне відстеження регуляторного акту-розпорядження голови райдержадміністрації від 17.12.2007 р. №615 „Про затвердження технічного регламенту роботи дозвільного офісу Марківської райдержадміністрації”, в результаті якого прийнято розпорядження від 12 жовтня 2009 року №524 «Про скасування розпорядження голови райдержадміністрації від 17.12.2007 №615».
          Протягом 2009 року не надходили рішення спеціально уповноваженого органу (представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області) до райдержадміністрації щодо усунення порушень принципів державної регуляторної політики.
         Райдержадміністрація постійно співпрацює з представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області з питань реалізацією заходів щодо проведення державної регуляторної політики, яке в свою чергу надає необхідну методичну допомогу в проведенні вищезазначеної роботи та консультування.
         За період 2009 року не було випадків порушення прав та законних інтересів суб’єктів господарювання внаслідок дії регуляторних актів. З метою запобігання порушень, райдержадміністрація залучає представників Марківської районної спілки підприємців до проведення обговорення проектів регуляторних актів, відстеження та перегляду регуляторних актів.