Сьогодні: неділя, 16 червня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Марківська РДАДіяльність РДАРДА і громадськістьВимоги до звернень

Вимоги до звернень

14 07 2010,15:04 | ПОЛОЖЕННЯ про комісію з надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету

                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням голови райдержадміністрації
«19 » березня 2010 р. № 146

 

                                                                               
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету
 
        1. Комісія з надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету (далі – Комісія) є органом, створеним з метою розгляду звернень громадян, які перебувають в складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту через низький рівень доходів.
        2. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.
        3. Основним завданням Комісії є вивчення обставин, які стали причиною звернення громадянина по допомогу, та прийняття рішення про надання матеріальної допомоги й визначення її розміру.
       4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності необхідну інформацію.
       5. Комісію очолює її голова, який є заступником голови райдержадміністрації з соціальних питань.
       6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.
       7. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.
       8. Голова Комісії:
         - здійснює керівництво діяльністю Комісії;
         - визначає порядок денний засідань Комісії;
         - представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
       9. За результатами розгляду наданих заявником документів Комісія приймає рішення, яке оформлюється протоколом.
       10. Рішення вважається прийнятим, якщо його схвалено більш ніж половиною членів Комісії.
       11. Протокол підписується Головою та членами Комісії.
       12. Протокол надається голові райдержадміністрації для прийняття розпорядження, яке є підставою для виплати грошової допомоги.
       13. Рішення про надання грошової допомоги або відмову в її наданні повідомляється письмово особі, яка звернулася за її призначенням.
       14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії (підготовка документів на її розгляд, оформлення протоколів засідань, письмове чи усне повідомлення громадян про призначення або відмову в призначенні одноразової грошової допомоги здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.
 

14.07.2010,15:04 | ПОЛОЖЕННЯ про комісію з надання грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету
14.07.2010,15:03 | ПОРЯДОК надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів районного бюджету
14.07.2010,15:03 | Закон України "Про звернення громадян". Стаття 5. Вимоги до звернення

||
Марківська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Марківка, вул.Леніна, 18
Тел. (06464) 9-19-85, факс 9-18-56
Веб-сайт: http://mar.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@mar.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Марківська РДА