Сьогодні: вівторок, 17 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Марківська РДАДіяльність РДАПрес-центр19 квітня 2013, 16:52

Звіт голови райдержадміністрації Лигути А.К.

19 квітня 2013, 16:52

Звіт голови райдержадміністрації Лигути А.К.

Звіт голови Марківської райдержадміністрації А.К. Лигути

про виконання Марківською районною державною адміністрацією делегованих повноважень,
визначених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 2012 році

Відповідно до рішень районної ради від 30.10.1997 «Про делегування повноважень районної ради народних депутатів, районній державній адміністрації» 
та від 23.11.1999 № 10/6 «Про делегування повноважень районній державній адміністрації» Марківській райдержадміністрації делеговано 
повноваження по 18 пунктах встановлених відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами.
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, 
цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин – також програм їх національно-культурного 
розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цією статтею; забезпечення виконання рішень ради.

Всього в районі у 2012 р. діяло 55 різних Програм, 28 з них профінансовано з районного бюджету на загальну суму 1999,7 тис. грн.

Виконання Програми економічного і соціального розвитку району щоквартально розглядається на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації, щопівріччя на сесіях районної ради. Виконання інших Програм, затверджених сесією районної ради, постійно розглядається на її засіданнях.

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно областей та загальнодержавних програм 
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України.

Щорічно розробляється проект Програми економічного і соціального розвитку району, який погоджується з Луганським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України на предмет відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, з Департаментом економічного розвитку і торгівлі Луганської облдержадміністрації для включення заходів в програму економічного і соціального розвитку Луганської області та надається на затвердження до Марківської районної ради.

3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, 
трудових і фінансових ресурсів.

За даними підсумків збору врожаю сільськогосподарських культур аграрними підприємствами району було зібрано 70835 т зерна у вазі після доробки, що становить 100,7% до минулого року, урожайність склала 32,6 ц/га (на 4,1 ц/га більше ніж у 2011 р.). Валовий збір зерна кукурудзи склав 12734 т, урожайність − 33,1 ц/га. Зібрано 29328 т насіння соняшника у вазі після доробки, урожайність склала 16,2 ц/га. По урожайності зернових та зернобобових культур район посідає перше місце в області.

Підбиваючи підсумки роботи галузі тваринництва за 2012 р. можна відмітити, що станом на 01.01.2012 р. в сільгосппідприємствах налічувалося 3285 голів ВРХ, що більше у порівнянні з минулим роком на 2,8% в тому числі корів – 804 голови (на 2,6 % більше).

Агроформуваннями району всіх форм власності за 2012 р. вироблено – 3691 т молока (більше на 39,8 % проти 2011 р.), м’яса – 251 т.

Середній надій молока на корову, що були на початок року склав 4708 кг, на 400 кг (9,3 %) більше ніж в 2011 р. Середній надій молока по середньому поголів’ю корів склав 4637 кг, що також на 959 кг (26,1 %) більше, ніж за 2011 р.

Зайнятість населення району викликає занепокоєння і на сьогодні є великою проблемою. У 2012 р. на обліку в центрі зайнятості перебувало 1832 безробітних, для порівняння у 2011 р. – 1987.

Протягом звітного періоду в районі створено 183 нових робочих місць (для порівняння: 2011 р. – 149), що становить 152,5 % річного завдання. На громадські роботи було залучено протягом звітного періоду 845 осіб, що на 7 % більше ніж у 2011 р.

Підтримка і розвиток малого підприємництва має важливе значення для району, оскільки саме в цьому секторі створюються практично всі нові робочі місця, що в свою чергу забезпечує зростання надходжень до місцевих бюджетів та самозайнятість.

Станом на 01.01.2013 р. в районі працювало 425 суб’єктів малого бізнесу.

За 2012 р. загальна сума надходжень до бюджетів всіх рівнів від діяльності фізичних осіб-підприємців склала 1324,4 тис. грн, малих підприємств – 1267,6 тис. грн, фермерських господарств – 260,2 тис. грн. Для порівняння, у 2011 р. відповідно – 581,4 тис. грн, 834,6 тис. грн і 84,9 тис. грн.

Діє дозвільний центр. Протягом звітного періоду в ньому видано 76 документів дозвільного характеру і 7 відмов. Надано 175 консультацій. Для порівняння, у 2011 р. видано 25 документів дозвільного характеру, надано консультацій – 52.

Зведений бюджет району на 2012 р. за доходами по загальному фонду без урахування міжбюджетних трансфертів затверджено в сумі 13312,7 тис. грн. Протягом року здійснено уточнення планових зобов’язань до 14046,8 тис. грн, фактично надходження склали 14223 тис. грн, виконання 101,3 %. Контрольні показники Міністерства фінансів України виконано на 106,8%, при розрахункових показниках в сумі 13312,7 тис. грн одержано більше на 910,3 тис. грн.

Завдяки злагодженій роботі райдержадміністрації та сільських рад вдалося збалансувати бюджет і не допустити заборгованості по заробітній платі та інших захищених статтях видатків.

Крім цього, з Державного бюджету одержано дотацію вирівнювання в сумі 22493,3 тис. грн та додаткові дотації – 2441,5 тис. грн. Надходження субвенцій з бюджетів усіх рівнів по загальному фонду становить 13755,4 тис. грн.

У порівнянні з 2011 р. надходження доходів загального фонду збільшились на 2367,6 тис. грн, або на 20,0 %. Росту сприяло надходження понад заплановані обсяги таких доходів, як «Податок на доходи фізичних осіб» та «Плата за землю».

На фінансування видатків загального фонду місцевих бюджетів району за 2012 р. направлено 52508,8 тис. грн, що на 7001,1 тис. грн більше показників 2011 р.

Протягом звітного 2012 р. були збільшені обсяги затверджених показників на фінансування видатків на 2982,5 тис. грн, в тому числі: освіта – 1047,0 тис. грн; охорона здоров'я – 1074,5 тис. грн; органи місцевого самоврядування – 666,1 тис. грн; культура – 106,9 тис. грн, що дало змогу бюджетним установам та їх працівникам отримати у повному обсязі заробітну плату, без заборгованості розраховуватись за використані енергоносії, розраховуватись з установами, які надають послуги по обслуговуванню газових приборів, димоходів, послуг зв’язку, банківських послуг, придбати для установ по мінімальній потребі канцелярські та господарчі товари.

В 2012 р. органами місцевого самоврядування району відповідно до ст. 101 Бюджетного кодексу України надані інші субвенції по загальному і спеціальному фондах до районного бюджету в обсязі 206,7 тис. грн на умовах, визначених договорами сторін. Із загальної суми: для оплати праці завідуючих бібліотек та бібліотекарів сільських філій, оплати послуг інтернету отримана субвенція в сумі 57,6 тис. грн; для оплати праці молодшого медичного персоналу сільських фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, здійснення ремонтів зазначених установ – 22,5 тис. грн; на придбання паливно-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, придбання предметів і матеріалів, здійснення ремонтів по загальноосвітніх закладах – 106,1 тис. грн та ін.

За 2012 р. в повному обсязі забезпечені пенсійні виплати. Середній розмір пенсії на 01.01.2013 р. склав – 1333,8 грн або на 11,7 % більше минулого року.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні-грудні 2012 р. становила 2026 грн, що у 1,8 раз перевищувало рівень мінімальної заробітної плати. Порівняно з відповідним періодом 2011 р. розмір середньої заробітної плати збільшився на 20,8 %.

4) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України.

В процесі виконання місцевих бюджетів району постійно аналізувалась доходна та видаткова частина бюджетів, перед облдержадміністрацією ініціювались питання про потребу в  додаткових асигнуваннях по місцевих бюджетах у зв’язку зі збільшенням цін і тарифів на енергоносії, підвищення заробітної плати певним категоріям працівників бюджетної сфери та здійснення виконання покладених на бюджетні установи функцій. Протягом звітного року району було виділено додаткових дотацій в сумі 2441,5 тис. грн.

5) сприяння інвестиційній діяльності на території району, області.

Інвестиційна діяльність є одним із пріоритетних напрямів у досягненні стабільного соціально-економічного розвитку району.

З метою поліпшення інвестиційного іміджу району оновлений Інвестиційний паспорт Марківського району, розроблена презентація інвестиційного потенціалу району. Які розміщені на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та надіслані до облдержадміністрації для подальшого розповсюдження серед можливих інвесторів. З метою залучення інвестицій, до Регіонального агентства сприяння інвестиціям направлені інвестиційні пропозиції по 2 підприємствах Марківського району.

3 громади Марківського району (смт Марківка, с. Веселе, с. Кризьке) співпрацюють за «реплікаційним напрямком» Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду». В планах часткова заміна вікон в Марківській гімназії, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі у Веселівській загальноосвітній школі І-ІІ ст., встановлення компактної біоочисної каналізації у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с. Кризьке

За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку розпочаті роботи по ремонту дитячого садочку в с. Кризьке (освоєно 326,264 тис. грн).

В 2012 р. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток територій (100 тис. грн) відремонтовано дах Марківського районного будинку культури.

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також 
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, 
шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища.

У 2012 році з обласного дорожнього фонду виділено кошти в сумі 55,46 тис. грн. на поточний ремонт автомобільної дороги по кв. 50 років СРСР в смт Марківка; 147,2 тис. грн. на капітальний ремонт примикання до автомобільної дороги Т 13-14 КПП Просяне-Біловодськ-Широкий, зі стоянкою для автомобілів по вул. Леніна в смт Марківка; 156 тис. грн. – на капітальний ремонт вул. Енгельса в смт Марківка. Кошти освоєно у повному обсязі.

Всього виконано ремонти комунальних доріг 1526,6 кв. м на 289,9 тис грн.

Капітально відремонтовано дорогу по вулиці Котовського та від неї до автовокзалу в смт Марківка, на що було використано майже 4 млн грн.

7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в 
обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи.

Станом на 01.01.2013 р. в районі створено та діють ОСББ, які обслуговують 5969 м кв. (9 будинків). Послуги з водопостачання та водововідведення мешканцям смт Марківка надає Марківська дільниця Старобільського управління ТОВ «Луганськвода». Станом на 01.01.2013 р. з населенням на поставку житлово-комунальних послуг укладено 391 договорів на водопостачання та водовідведення, Послуги населенню з постачання електроенергії надає ТОВ ЛЕО Марківської комплексної дільниці Біловодських міжрайонних електричних мереж. Всього з населенням заключено 5750 договорів на постачання електроенергії. Філією «Марківкаміжрайгаз» заключено з населенням 6289 договорів на постачання газу.

8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань 
стосовно транзитного пасажирського транспорту.

Згідно Закону «По автомобільний транспорт» проведення конкурсу на визначення переможців серед перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування покладено на управління інфраструктури та туризму облдержадміністрації.

В даний час вирішене питання по забезпеченню регулярного автобусного сполучення сільських населених пунктів з районним та обласним центром.

9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних 
потреб, визначених містобудівною документацією.

У 2012 р. сектором містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації з питань щодо визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією було надано 14 довідок та 2 висновки.

Відповідно до ст. 12 прикінцевих положень Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», вирішення питань щодо вилучення (викупу), передачі (надання) земельних ділянок у власність чи користування громадян та юридичних осіб; належить до компетенції сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування.

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових 
та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.

На території Марківського району знаходиться 248 курганів-могильників та 3 стародавніх поселення. На 82 кургани, курганні групи та 3 стародавні поселення заведені паспорти зразка Міністерства культури Української РСР, датованих 1976-1987 роками (всього – 28 паспортів).

Також на території села Тишківка знаходиться Кирило-Мифодіївська церква (храм) – внесена до Державного обліку об’єктів культурної спадщини України, як пам’ятка архітектури, яка має особливу культурну цінність.

З нагоди 120-ї річниці з дня народження Маршала Радянського Союзу, Героя Чехословаччини А.І. Єременка було відкрито Меморіал Слави. У зборі коштів взяли участь всі небайдужі мешканці нашого району. За 2012 рік відремонтовані та впорядковані 28 об’єктів культурної спадщини.

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що 
затверджуються сільськими, селищними, міськими радами. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень 
забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.

Відповідно до законодавства забудовникам у 2012 р. видано 2 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок; 13 будівельних паспортів на будівництво (реконструкцію) житлових будинків, господарських будівель і спору; 10 паспортів прив’язки на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

12) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, 
туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і 
ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у 
сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді.

Основні пріоритети райдержадміністрації у сфері освіти: ліквідація черг в дитячі дошкільні заклади і стовідсоткове охоплення дітей всіма формами дошкільної освіти.

В районі функціонує 4 дошкільні навчальні заклади. Навчально-виховний процес здійснюють 25 педагогічних працівників.

В районі налічується 615 дітей дошкільного віку (від 2 до 6 років). Всього охоплено дошкільною освітою 417 (68%) дітей, з них дошкільні заклади відвідує 283 (46%). При загальноосвітніх навчальних закладах дошкільну підготовку отримують 53 дитини (100%).

У 2013 р. заплановано відкриття 2 додаткових груп в дошкільному навчальному закладі № 3 смт Марківка та продовження відновлювальних робіт в дошкільному навчальному закладі с. Кризьке.

На початок 2012-2013 навчального року функціонувало 13 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчались 1471 учні.

Всі навчальні заклади з 1990 р. є україномовними.

З метою забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти створено умови для навчання за різними формами. У 2012-2013 навчальному році навчаються індивідуально за станом здоров’я 8 учнів. Двох із них направлено до спеціальних лікувальних навчальних закладів. Було створено умови для навчання 4 екстернів, що навчалися за окремим графіком та отримали атестати про повну загальну середню освіту. У цьому році зараховані на навчання екстерном 8 осіб.

Організоване харчування дітей. Різними формами харчування охоплено 1471 (100 %) учнів. Всі учні 1-4 класів 548 (100 %) харчуються безкоштовно, а також учні пільгових категорій (діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, які потребували дієтичного харчування), решта учнів 5-11 класів – гарячими обідами чи буфетною продукцією.

Всього виділено й використано у повному обсязі на харчування – 226,7 тис. грн з місцевого бюджету. Вартість харчування доповнювалась коштами батьків та сільськогосподарських товариств.

До загальноосвітніх навчальних закладів організовано підвезення учнів до школи та в зворотному напрямку. У 2012 році було виділено й використано у повному обсязі для підвозу учнів і вчителів 476,6 тис. грн. Для регулярного перевезення дітей використовуються 8 автобусів, з них 7 шкільних.

Є позитивні зрушення щодо покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

Навчальні заклади забезпечені 18 сучасними комп’ютерними комплексами. У 2012 р. поповнено обладнанням кабінети природничо-математичного спрямування: хімії та фізики (Марківська гімназія, Сичанська ЗОШ І-ІІІ ст.), математики та фізики (Бондарівська гімназія), фізики (Кризька ЗОШ І-ІІІ ст.), біології, фізики (Кабичівська ЗОШ І-ІІІ ст.). Для 5 вказаних навчальних закладів придбано електронні мультимедійні програмні педагогічні засоби з предметів фізики, хімії, біології, математики. Для 2-х гімназій (Марківська, Бондарівська) придбано мультимедійну базу знань (з бездротовим маршрутизатором) з метою охоплення мережевого оточення персональних комп’ютерів закладу доступним швидкісним Wi-Fi Інтернетом. На всі ці вищевказані заходи використано кошти місцевого бюджету в сумі 160,5 тис. грн.

В 3 загальноосвітні навчальні заклади (Марківська, Бондарівська гімназії, Ліснополянська ЗОШ І-ІІІ ст.) придбано навчальних комп’ютерних комплекси (загальна кількість персональних комп’ютерів 40 од.) як гуманітарну допомогу Китайської Народної Республіки згідно міжурядової угоди. За рахунок місцевого бюджету для цих комп’ютерів закуплено ліцензійне електронне програмне забезпечення на суму 35,6 тис. грн.

Крім цього у 2012 році на підготовку закладів району до нового навчального року було залучено 660,9 тис. грн.

З метою виховання учнів у позаурочний час в районі працюють Центр дитячої творчості та дитячо-юнацька спортивна школа, які відвідують відповідно 416 та 246 вихованців. Працюють філії дитячо-юнацької спортивної школи в Бондарівській гімназії, Сичанській, Кабичівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Центру дитячої творчості в Кризькій ЗОШ І-ІІІ ст., Бондарівській гімназії, Марківській ЗОШ І-ІІ ст. №1.

В сфері охорони здоров’я медичну допомогу населенню надають: центральна районна лікарня, 2 амбулаторії та 21 ФАП (ФП).

На базі РТМО створене 1 міжрайонне відділення терапевтичного профілю для Біловодського і Марківського районів. 19.12.2012 р. в Марківскому районі зареєстрований Марківский центр первинної медико-санітарної допомоги.

Медичну допомогу населенню надають 37 лікарів і 120 молодших фахівців з медичною освітою. Укомплектованість лікарями складає 92 % (2011 р. – 81,3%).

Основні зусилля системи охорони здоров’я булі спрямовані на виконання державних і регіональних програм. На їх виконання з місцевого, обласного і державного бюджетів було виділено 415,8 тис. грн., в т.ч. з місцевого бюджету – 148,4 тис. грн.

Обсяг бюджетних асигнувань галузі склав 9511,5 тис. грн, що на 23,7 % більше ніж у 2011 р. Залучено позабюджетних асигнувань – 538,7 тис. грн.

Проведено поточних ремонтів на загальну суму 32 тис. грн. Придбано медичного устаткування 2 одиниці на загальну суму 76 тис. грн.

Протягом 2012 р. в районі вдалося зберегти мережу закладів культури.

Культурне обслуговування населення району здійснюють: 20 клубних закладів, 15 бібліотек, школа естетичного виховання, Народний музей історії Марківського району.

В клубних установах району в 2012 р. працювало 62 гуртки художньої самодіяльності, в яких займаються 498 учасника. З них 37 гуртків – дитячі, в них 324 учасники. Крім цього, працюють 11 любительських об’єднань, 4 з них – дитячі. Протягом року в клубних установах району пройшли 438 культурно виховних заходів та 975 вечорів відпочинку для молоді.

Значна увага приділяється розвитку мистецьких здібностей підростаючого покоління. В Марківській школі естетичного виховання функціонують 6 відділень: хореографічне, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, естради, баян, фортепіано. Середньорічна кількість учнів – 214. В травні 2012 р. звання «зразкового» присвоєно дитячому вокальному ансамблю «Акцент» школи естетичного виховання та «народного» – жіночому вокальному ансамблю «Вербиченька» Ліснополянського сільського будинку культури.

Колективи і учасники художньої самодіяльності району постійно беруть участь у районних, обласних та міжнародних фестивалях, оглядах і конкурсах.

У 2012 р. Шкиря Олег виборов 2 місце у Міжнародному конкурсі вокалістів імені Ф.Шаляпіна, що проходив у м. Ялта. На міжнародному фестивалі «Воронцева слобода», що проходив в смт Білокуракіне, 1 місце у номінації «Вокал» виборола Конопля Галина Володимирівна, народний жіночий вокальний ансамбль «Експромт» посів 3 місце, а Кудінова Ольга Вікторівна отримала Гран-прі в номінації «Авторський вірш».

Марківська центральна бібліотечна система проводила роботу по обслуговуванню населення району книгою. За цей період було обслуговано 6,2 тис. читачів, яким видано близько 104,8 тис. примірників літератури. Згідно планів роботи проводились дні інформацій, бібліографічні огляди, перегляди літератури та книжкові виставки.

При центральній бібліотеці, у філіях №1 для дітей, № 6 с. Кабичівка та № 8 с. Кризьке діють інтернет-центри, які надають жителям району безкоштовні додаткові послуги (вільний доступ до інтернет-ресурсів, сканування та копіювання документів, віртуальні подорожі та ін.). Більше 4 тис. користувачів скористалися послугами інтернет-центрів.

Створення умов для гармонічного розвитку особистості, в першу чергу, її фізичного виховання – це один з напрямків, на який націлена діяльність голови райдержадміністрації.

Для занять фізичною культурою та спортом в районі є відповідна матеріально-спортивна база, яка налічує: 1 стадіон «Нива» на 1500 місць, 31 спортивний майданчик, 14 спортивних залів, 6 футбольних полів, 3 майданчики з тренажерним обладнанням, зал боротьби, 10 дитячих спортивних майданчиків за місцем проживання дітей, які знаходяться в селищі Марківка та дитячих садочках с. Курячівка та с. Височинівка. Силами любителів пляжного волейболу в 2012 р. було збудовано майданчик з цього виду спорту.

Значна увага в районі приділяється фізичному вихованню дітей і підлітків. Працює спортивна школа, де займається 246 учнів на відділеннях футболу, волейболу і греко-римської боротьби. Кращі учні ДЮСШ постійні учасники і призери обласних змагань і турнірів.

При навчальних закладах району працюють спортивні секції з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, шахів і шашок та групи загальної фізичної підготовки, які дають можливість дітям вести здоровий спосіб життя.

Протягом 2012 р. кращі спортсмени району, ветерани спорту прийняли участь у 37 обласних та районних спортивно-масових заходах, в яких було задіяно 3720 осіб.

13) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого з
начення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення 
природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які 
охороняються законом.

З метою збільшення заповідності території району рішенням 24 сесії Кризької сільської ради від 08.01.2013 р. №24/8 дана згода на створення ландшафтного заказника місцевого значення «Урочище «Струмок»», площею 123 га.

Здійснюються роботи щодо виділення меж в натурі комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Ліснополянська». Проектна організація ТОВ ЗФ «Лан» виготовила Проект землеустрою з організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду. Розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації №1068 від 13.08.2012 р. затверджено проект землеустрою з організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення комплексної пам’ятки природи «Ліснополянська».

14) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, 
залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

Відповідно до Плану основних заходів з підготовки ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Марківського району у 2012 р., затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 28.12.2011 р. №719, спільно з Марківським РВ ГУ МНС України в Луганській області проводились тренування та навчання з цивільної оборони.

За рік проведено 3 командно-штабних навчання роздільних штабних тренувань. 08.02.2012 р. прийнято участь в спільному командно-штабному навчанні органів управління цивільного захисту області. 21 особа пройшла навчання та перевірку знань у сфері цивільного захисту.

У вересні 2012 р. проведена контрольна перевірка Марківського району щодо стану реалізації державної політики у сфері ЦЗ та організації роботи з питань техногенної і пожежної безпеки.

На території Марківського району створено місцевий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відповідно до номенклатури та обсягів накопичення матеріального резерву. Створений резервний запас паливно-мастильних матеріалів в кількості: бензин – 2030 літрів, дизельне паливо – 2690 літрів, мастило – 81 літр. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій Марківською райдержадміністрацією протягом 2012 року Марківському РВ ГУМНС України в Луганській області було виділено бензину в кількості 1 т.

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій за 2012 рік проведено 23 засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС, на яких розглянуто 41 проблемне питання. Рішення комісії ТЕБ та НС відпрацьовані в повному обсязі.

.Надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районі не траплялося. У разі їх виникнення, інформація до населення району доводиться через радіотрансляційну мережу та за допомогою 2 електросирен централізованого запуску.

15) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;

Координація діяльності місцевих землевпорядних органів покладена на Відділ Держкомзему у Марківському районі відповідно до чинного законодавства. В 2012 р. було проведено 36 нарад з землевпорядниками з питань регулювання земельних відносин. В результаті головою райдержадміністрації прийнято 389 розпоряджень із земельних питань.

16) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

Для стимулювання розвитку галузі тваринництва в особистих селянських господарствах, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 02.03.2011 р. № 246 "Про виплату державної дотації  фізичним особам за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби віком від 3-х до 15-и місячного віку" у 2012 році 434 фізичні особи отримали кошти в сумі 455,5 тис. грн.

17) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районними, обласними радами:

Протягом 2012 р. проведено роботу, пов’язану з розробленням та реалізацією заходів щодо державної регуляторної політики. Робочою групою з питань регуляторної діяльності переглянуто та проаналізовано 913 розпоряджень голови райдержадміністрації. Актів, які не відповідають законодавству не виявлено. Надається консультаційна та методична допомога сільським радам з питань регуляторної діяльності. Регуляторні акти районною радою не приймалися.
26 квітня 2016, 08:43
Виступ голови РДА з нагоди 30-ї річниці Чорнобильської трагедії
Шановні  ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС!  Дорогі друзі! Земляки!  

докладніше »16 березня 2016, 12:20
Виступ голови РДА 16.03.2016 на засіданні Громадської ради
Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку Марківського району на 2015 рік

докладніше »04 вересня 2015, 13:49
Виступ голови РДА 23.08.2015
ШАНОВНІ ДРУЗІ!   Щиро вітаю всіх присутніх з державними святами – Днем Прапора України та Днем незалежності України, а також всіх прихильників спорту, які зібралися сьогодні на районну спартакіаду.  

докладніше »04 вересня 2015, 13:41
Вітання з Днем Державного Прапора
Шановні Марківчани, українці!     Сьогодні ми відзначаємо свято Державного Прапора.

докладніше »04 вересня 2015, 13:38
Вітання з Днем незалежності України
Дорогі Марківчани!   Прийміть щирі вітання з нагоди великого національного свята – Дня незалежності України.

докладніше »03 вересня 2015, 16:21
Виступ голови РДА на звітно-виборній конференції ветеранської організації району
Я вітаю всіх учасників конференції та пропоную заслухати виступи делегатів і гостей, обговорити важливі питання, поставити оцінку роботі громадській організації «Марківська районна організації Ветеранів України ім.А.І.Єременка».

докладніше »26 червня 2015, 15:37
Виступ голови райдержадміністрації до Дня Конституції України та Дня молоді
     Шановна Марківська громадо! Дозвольте привітати усіх Вас з державним святом Днем Конституції України!  

докладніше »16 червня 2015, 14:16
Виступ голови РДА на 24 звітно-виборній конференції Громадської організації "Марківська районна організація Товариства Червоного Хреста"
Доброго дня шановні присутні: члени Правління, Президії конференції, делегати, гості та запрошені!   Я вітаю всіх на сьогоднішньому заході – звітно-виборній конференції, яка відбувається раз у 5 років та пропоную заслухати виступи делегатів і гостей конференції, обговорити важливі для життєдіяльності організації питання, поставити оцінку роботи районному Товариству Червоного Хреста.

докладніше »23 січня 2014, 09:03
Виступ голови райдержадміністрації на урочистому зібранні з нагоди дня Соборності і Свободи України
Виступ голови райдержадміністрації на урочистому зібранні з нагоди дня Соборності і Свободи України 20.01.14. 

докладніше »08 січня 2014, 17:56
Здобутки, досягнуті впродовж минулого року, досить напруженого та складного, є результатом спільних зусиль районних органів виконавчої влади й місцевого самоврядування
Голова райдержадміністрації Андрій Лигута наприкінці року підсумував продуктивність року минулого на нарадах з управлінцями, на зустрічах з громадськістю, ветеранами, пресою.

докладніше »19 квітня 2013, 16:52
Звіт голови райдержадміністрації Лигути А.К.
Звіт голови Марківської райдержадміністрації А.К. Лигути про виконання Марківською районною державною адміністрацією делегованих повноважень, визначених статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 2012 році

докладніше »06 березня 2013, 11:29
Поздравление с праздником 8 марта
          В преддверии самого красивого и любимого, весеннего праздника 8 марта  от имени сильной половины человечества разрешите мне поздравить наших женщин, марковчанок с этим  замечательным праздником.

докладніше »23 лютого 2013, 11:12
Выступление председателя райгосадминистрации, посвященное Дню защитника Отечества
Дорогие ветераны, военнослужащие Вооруженных Сил, уважаемые присутствующие! Позвольте мне от имени районной государственной администрации, от себя лично искренне поздравить всех с настоящим мужским праздником - Днем защитника Отчизны!  

докладніше »15 лютого 2013, 11:25
Привітання голови райдержадміністрації з 24-ю річницею виведення військ з республіки Афганістан
Шановні учасники мітингу! Воїни-афганці!

докладніше »25 січня 2013, 16:01
Виступ голови райдержадміністрації на День Соборності України
Виступ голови райдержадміністрації  А.К.Лигути  на урочистому засіданні  з нагоди Дня Соборності України

докладніше »13 січня 2013, 11:17
Виступ голови райдержадміністрації присвячений 70-й річниці визволення Марківщини
Шановні марківчани, ветерани Великої Вітчизняної війни, працівники тилу, діти війни!

докладніше »24 серпня 2012, 09:59
Виступ голови райдержадміністрації А.К.Лигути
       З Днем Незалежності, Україно!

докладніше »23 серпня 2012, 09:41
Виступ голови райдержадміністрації А.К.Лигути
 Нехай завжди гордо майорить над Батьківщиною стяг нашої волі, єдності та могутності.  

докладніше »08 травня 2012, 15:17
Привітання голови райдержадміністрації А.К.Лигути з нагоди 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
       Вічна слава всім, хто поліг смертю хоробрих на фронтах, у партизанських загонах та підпіллі, у гітлерівських катівнях і таборах смерті, пішов із життя від ран, хвороб, голоду і негараздів!      Вклонімося до землі їх пам’яті.

докладніше »07 березня 2012, 20:52
Виступ голови райдержадміністрації А.К.Лигути на радіо
Поздоровлення голови райдержадміністрації А.К.Лигути  на радіо  зі святом 8 березня 2012 року.

докладніше »22 лютого 2012, 11:54
Виступ голови райдержадміністрації А.К.Лигути на День захисника Вітчизни та 25-ї річниці створення в районі ветеранської організації
                                                                   Шановні присутні! Ветерани війни та праці! Військовослужбовці Збройних Сил України!             

докладніше »17 січня 2012, 17:20
Выступление председателя райгосадминистрацииА.К.Лигуты. на торжественном собрании, посвященном 69-й годовщине свобождения Марковского района от немецко-фашистких захватчиков,
      Любовью и уважением к ветеранам, участникам событий тех лет, благодарной памятью о павших и выживших, бережным отношением к истории и славе наших отцов, беззаветным патриотизмом и любовью к своей земле,  каждый из нас должен оплатить великое счастье – жить в мире на мирной земле.

докладніше »27 грудня 2011, 11:10
Пивітання з Новим роком голови райдержадміністрації
                Доброго ранку, дорогі радіослухачі!  Дозвольте привітати всіх вас з Новорічними та Різдвяними святами.  Новий рік — особливе свято для кожної людини, родини, оскільки воно пов’язане з новими надіями і сподіваннями.  В ці дні ми підводимо підсумки прожитого року та будуємо плани, визначаємо цілі на наступний рік.

докладніше »01 вересня 2011, 11:18
Виступ першого вересня
 Виступ першого заступника голови, виконуючого обов'язки   голови райдержадміністрації Лигути А.К.   на святі першого дзвоника в Марківській гімназії 

докладніше »18 серпня 2011, 16:10
Виступ до Дня Державного Прапора України
Виступ першого заступника голови,  виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації  на мітингу з нагоди Дня Державного Прапора України  23.08.2011р.                                                                                                   

докладніше »13 квітня 2010, 10:49
Выступление главы райгосаминистрации
Выступление главы райгосаминистрации  возле памятника погибшим воинам на площади Октябрськой 13 апреля 2010 года  

докладніше »05 березня 2010, 12:52
Поздравление с 8 Марта
Выступление председателя районной государственной администрации  на радио,   поздравление с  8 марта.

докладніше »27 лютого 2010, 17:57
Выступление председателя райгосадминистрации на подведении итогов работы за 2009 год.
 Выступление председателя райгосадминистрации 26 февраля 2010 года в районном Доме культуры на подведении итогов работы предприятий и организаций района за 2009 год.

докладніше »23 лютого 2010, 14:37
Виступ голови районної державної адміністрації до Дня захисника Вітчизни
Виступ голови районної державної адміністрації до Дня захисника Вітизни 23.02.2010 року на урочистих зборах.

докладніше »15 лютого 2010, 19:56
Виступ голови на зустрічі з воїнами- інтернаціоналістами
виступ голови районної державної адміністрації  О.М.Гнєдка на зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами

докладніше »
|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2

Архів по роках:

20092010201120122013201420152016
Марківська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Марківка, вул.Леніна, 18
Тел. (06464) 9-19-85, факс 9-18-56
Веб-сайт: http://mar.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@mar.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Марківська РДА