Сьогодні: середа, 18 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Марківська РДАДіяльність РДАСоціальна сфера
Культура

Яку роль відіграє читання в житті юного покоління? Це питання хвилює не тільки бібліотекарів, а й батьків, освітян та інші зацікавлені соціальні інституції, які з тривогою говорять про те, що діти дедалі менше читають.

 Та, як не сумно це констатувати, відсоток "читаючих" дітей зменшується з дня у день. Присвячений цій темі був семінар на тему «Підліток у бібліотеці: нові форми і методи роботи» для бібліотечних працівників Марківської ЦБС району 26 травня в центральній бібліотеці.

Директор ЦБС  Раїса Пономарьова наголосила ,що оновлення суспільного життя в Україні змінило потреби читачів. Вона зазначила, щоб завтрашній читач захоплювався книгою і читанням, мав різнобічні інтереси, то сьогодні необхідно приділити увагу, насамперед дітям, їхньому ставленню до книги, і бібліотеки та читання, особливо влітку.

Досить цікавою та змістовною була консультація – презентація бібліотекаря філіалу № 1 для дітей  Наталії Демянової про нові форми, методи роботи з дітьми «Бібліотека – нові форми роботи.» Методист центральної бібліотечної сфери Наталія Котєльнікова поділилася досвідом колег «Відродження і популяризація сімейного читання»  та провела практичне заняття  по написанню  проекту « Як   залучити  сім‘ї до читання». Бібліотекар  філіалу №18 села Лісна Поляна Галина Бєляніна  розповіла, як буде заохочувати  дітей до читання  влітку.

Відроджуючи традиції читання в сім’ї, бібліотекарі сподіваються, що нове покоління читачів, коли стане батьками, буде спроможне самостійно залучати своїх дітей до читання. 

 

 

 

 

Районна програма

розвитку української мови, культури та національної свідомості

громадян України в Марківському районі

на 2016-2018 роки

ПАСПОРТ

 

Підстава для розроблення: статті 10, 11, 34, 54 Конституції України, статті 1 і 8 Декларації про державний суверенітет України, пункт 2 частини третьої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Закон України «Про засади державної мовної політики», укази Президента України від 05.03.2015 № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» та від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

управління  культури,   національностей  та релігій облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон   України   «Про   засади   державної мовної політики»,

Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ культури Марківської райдержадміністрації облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділ освіти,  відділ молоді та спорту Марківської РДА

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ культури Марківської РДА

 

6.

 

Учасники Програми

 

Відділ культури, відділ освіти,  відділ молоді та спорту Марківської РДА, місцеві ЗМІ

 

7.

Термін реалізації Програми

2016-2018 роки

8.

Перелік      бюджетів,      які беруть участь у виконанні Програми

 місцеві бюджети, інші джерела

9.

Загальний                    обсяг фінансових            ресурсів, необхідних   для   реалізації Програми, всього

160000 грн.

у тому числі:

 місцеві бюджети - 145800 грн.,    

 інші джерела - 14200 грн.

 

                                                                                                                      Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

На цей час у системі державних пріоритетів України актуальними є питання, пов'язані із зміцненням ціннісної основи українського мовно-культурного простору до зовнішніх викликів та агресивного втручання.

Серед нагальних проблем, які потребують вирішення, можна визначити такі:

1)            широке застосування російської мови в різних сферах суспільного буття на більшій частині території області, що заважає повноті функціонування української мови та спричиняє поділ населення за умовним принципом на «україно-» та «російськомовне»;

2)            потреба у відродженні власного творчого потенціалу та зміцненні матеріальної бази закладів культури;

3)            неприбутковий статус та відсутність власної матеріально-технічної бази у громадських організацій та національно-культурних товариств патріотичного спрямування;

4)            відсутність ефективного механізму щодо залучення громадських організацій та національно-культурних товариств патріотичного спрямування до реалізації державних програм відповідної направленості.

З огляду на це, державна мовно-культурна політика має унеможливити перетворення України із суверенної національної держави до денаціоналізованої географічної території, що вільна до розповсюдження зовнішніх мовних та культурних традицій, які здатні витиснути українські та стати панівними на всій території країни або в окремих її частинах.

На регіональному рівні таку тенденцію засвідчують порівняльні дані. Так, за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, українську мову вважали рідною 30,0 % населення області, що на 4,9 відсоткових пункти менше, ніж за даними перепису 1989 року. У свою чергу, російську мову визначили як рідну 68,8 % населення, у порівнянні з минулим переписом населення 1989 року, цей показник зріс на 4,9 відсоткових пункти.

Наведені показники свідчать про нагальну потребу вжиття заходів із всебічного розвитку та поширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на підконтрольній українській владі території області, оскільки стратегічним завданням мовної політики поряд з гарантуванням мовних прав людини є утвердження суспільної злагоди і політичної стабільності, забезпечення єдності держави і зміцнення української державності.

Безпосередніми провідниками цієї діяльності є функціонуючі заклади культури, оскільки саме через культурологічні заходи можливе відновлення мовних традицій, української національної ідентичності, піднесення національної та людської гідності, виховання патріотизму, любові до рідного краю. Для цього необхідно, щоб вони формували творчий потенціал, зміцнювали власну матеріальну базу тощо.

Відповідні завдання та механізми ефективної системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства на сьогодні визначені Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженою Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 (далі - Стратегія).

З урахуванням конкретного змісту напрямів, які складають основу діяльності з розвитку української мови, культури та відродження української національної свідомості на території області, можна окреслити такі:

1)       культурний - це система заходів, спрямованих на забезпечення участі аматорських колективів у міжнародних та загальнодержавних культурологічних заходах; активізацію роботи з проведення музеями етнографічних експедицій; придбання музичних інструментів та методичних матеріалів для шкіл естетичного виховання; проведення музично-наукових конференцій; фестивалів патріотичної пісні, української музики, хореографії та народного мистецтва; 

2)   освітній - створення умов для організації та проведення: міжнародних та всеукраїнських конкурсів з української мови та мовно-літературних конкурсів; фольклорних свят та мистецьких фестивалів; благодійних акцій; районних методичних семінарів, педагогічних читань; місцевих та районних конкурсів робіт учнів та  молоді на тему: «Патріоти Марківщини у боротьбі за незалежність України» тощо;

3)   інформаційний - сприяння забезпеченню висвітлення місцевими
комунальними друкованими та електронними ЗМІ заходів із збереження та
відродження української мови, культури та української національної свідомості
в Марківському районі.

В цілому, заходи Програми передбачають, передусім, підтримку й розвиток чинних громадських ініціатив, наукових, журналістських та пісенно-музичних починань, які спрямовані на відродження і популяризацію народної української культури.

Ключовою ознакою Програми є закладення передумов для їх відтворення зусиллями представників освітніх, просвітянських, мистецьких колективів, державних, комунальних та громадських установ і організацій.

Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовного патріотичного середовища на рівні селища та кожного села.                      

                                                                                                                                                         II. Визначення мети Програми

Програма розроблена з метою формування національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до української культури, зміцнення статусу державної - української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, враховуючи, що висока мовна культура є основою духовного взаємопорозуміння і консолідації суспільства.

Для досягнення поставленої мети необхідно забезпечити:

- реалізацію в районі напрямів державної політики у мовно-культурній сфері, сприяння інтеграції у суспільне буття громад району;

          - здійснення системного національно-патріотичного виховання на принципах національної спрямованості та утвердження;

- сприятливі умови для співпраці громадських організацій, статутні завдання яких містять: утвердження української національної ідеї, державної мови, розвиток культури, формування національної свідомості, з органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- відродження через культурологічні та освітянські заходи національної та людської гідності, виховання патріотизму, любові до рідного краю.

III. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми (SWОТ - аналіз)

 

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

-  у національному складі населення
району переважна більшість
українців;

-  наявність на території району аматорських та «народних» колективів, здатних поширювати досвід української культури;

-  наявність мережі освітніх закладів з
впровадження навчальних дисциплін
духовно-морального спрямування як
основи формування особистості та
підґрунтя для національно-патріотичного виховання

-  широке функціонування російської
мови в різних сферах суспільного
буття на більшій частині території
району, що спричиняє поділ
населення за умовним принципом на
«україно-» та «російськомовне»;

-  відсутність ефективного механізму
щодо залучення громадських
організацій та національно-культурних
товариств патріотичного спрямування
до підготовки та реалізації  державних
мовних програм

 

 

Можливості (О)

Загрози (Т)

залучення культурного, освітнього та
інформаційного потенціалу до
вирішення питань з поширення
української культури, вживання
державної мови, формування
інформаційно-культурного простору;

-   впровадження Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки;

-  впровадження новітніх технологій
роботи з громадськими організаціями
патріотичного спрямування

- недостатнє фінансування заходів       

  Програми

 

                                                                  

                                                  IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Існує декілька варіантів розв'язання зазначеної у Програмі проблеми.

Перший варіант передбачає реалізацію традиційних заходів із забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя та сприяння консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, але не дозволяє забезпечити комплексне вирішення проблеми, особливо в частині інтеграції до певної діяльності громадських організацій патріотичного спрямування Луганської області. Серед них - моніторинг стану відповідних суспільних процесів та тенденцій; контроль за дотриманням чинного законодавства у мовній сфері, надання цільової методичної допомоги працівникам райдержадміністрацій і виконкомів міських рад, тощо.

Другий варіант - забезпечення виконання заходів Програми, що мають на меті:

- збагачення духовного потенціалу молодого покоління шляхом створення україномовного продукту в місцевому телепросторі;

- придбання й популяризацію матеріалів з функціонування мови у суспільстві, культури мовлення, маловідомих сторінок української історії;

- створення електронної бібліотеки української літератури;

- підтримку театральних вистав за творами українських драматургів;

- проведення фестивалю нової української пісні;

- виявлення та підтримку молодих талантів шляхом проведення мистецьких заходів;

- популяризацію сучасного українського мистецтва через організацію виставок;

- популяризацію українського мистецького продукту шляхом підтримки гастрольних поїздок.

Реалізація Програми є оптимальним варіантом розв'язання проблеми, оскільки застосовується комплексний підхід до розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території району завдяки створенню умов для розширення сфери використання української мови, визначенню її пріоритетності та престижу серед населення через забезпечення:

- розвитку рідної мови, культури, історичної свідомості української нації;

- підтримку представників освітніх, просвітянських, мистецьких колективів, державних, комунальних та громадських установ і організацій, які сприяють розвитку української мови, культури, історичної свідомості;

підтримку якісного україномовного продукту.

Конкретні обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щороку під час формування районного та місцевих виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей її учасників.

           Для    виконання  Програми    передбачено   залучити    кошти   у        сумі  158400 грн.

           Строк виконання Програми - 2016-2018 роки.

 

 

                                                                                                           V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

- сприяння участі аматорських колективів у районних, обласних та загальнодержавних організаційно-масових і культурологічних заходах;

- забезпечення шкіл естетичного виховання музичними інструментами та методичними матеріалами;

- участь у проведенні: обласної музично-наукової конференції «Українська музична культура: традиції та новаторство»; обласного відкритого фестивалю української музики; обласного фестивалю народного мистецтва серед учнів шкіл естетичного виховання; відкритого фестивалю-конкурсу патріотичної пісні;

- проведення у бібліотеках району книжкових виставок, «літературних вечорів» тощо;

популяризація сучасної української літератури та поповнення фондів центральної та сільських бібліотек відповідною літературою;

++- зміцнення статусу української мови як державної;

- всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- створення належних умов для вивчення української мови мешканцями районі з числа національних меншин;

 

Виконання Програми забезпечить:

- покращання стану культурного обслуговування населення Марківщини, вирішення    комплексу    соціально-економічних    проблем  в  галузі    та забезпечення повноцінного функціонування культурно-освітніх закладів;

- створення належних умови для збереження та розвитку української мови, підвищення авторитету та ролі закладів культури в суспільстві.

- поліпшення якості естетичного виховання та мистецької освіти дітей та молоді;

- забезпечення участі аматорських колективів у культурному житті району,області  та міжнародному культурному співробітництві;

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності;

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- підтримку функціонування української мови в інформаційному комп'ютерному середовищі;

- розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

- поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою вивчення державної мови;

- стимулювання вивчення української мови учнями, молодими людьми та іншими мешканцями регіону.

                  VI. Ресурсне забезпечення Програми

     

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування, гривень

У тому числі за роками

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Місцеві бюджети

145800

64200

53600

28000

Інші джерела

14200

600

7700

5900

Усього

160000

64800

61300

33900

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 160000 грн, у тому числі - за рахунок місцевих бюджетів – 145800 грн. та за рахунок інших джерел – 14200 грн.

Обсяг фінансування Програми уточнюється під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

 

 

               VII . Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 1.

              VIII.   Контроль за ходом виконання Програми

 Виконавці заходів Програми надають інформацію про хід її виконання відділу культури Марківської райдержадміністрації.

 Координація та контроль за ходом виконання Програми покладаються на відділ культури Марківської РДА який щорічно звітує районній раді.

               IX. Розрахунок очікуваних результатів

Реалізація заходів Програми повинна зміцнити статус державної -української мови як одного з найважливіших чинників національної самобутності Українського народу, враховуючи, що висока мовна культура є основою духовного взаємопорозуміння і консолідації суспільства.

 

 

 

 

 

                  Додаток№1

                                                                                                        Напрями діяльності, заходи і ресурсне забезпечення районної програми

                                                                                                            розвитку культури та національної свідомості громадян України в

                                                                                                                            Марківському районі на 2016-2018 роки

 

№ з/п

Назва

напряму діяльності

(пріоритетні

завдання)

Перелік

заходів

Програми

Термін

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу­вання

 

                

у тому числі по роках

 

 

        Ресурсне   

    забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 2017

2018

 

 

1

2

3

4

5

6

7

     8           

    9

                  10

1.

Організація, координація та прогнозування стану розвитку української мови, культури та відродження української національної свідомості в районі

моніторинг, розробка на основі отриманих результатів прогнозів та стратегії відродження українського народу, його традицій, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя

2016-2018 р.

 

Відділ культури Марківської РДА; відділ освіти;  відділ  молоді та спорту

Не потребує фінансування

 

 

 

          

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               1300

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь аматорських колективів району в місцевих , обласних, міжнародних та загальнодержавних організаційно-масових і культурологічних заходах

 

 

 

 

1. Проведення виставки-ярмарку «Україна очима митців»

2017 р.

Відділ  культури,

Відділ освіти,(центр дитячої творчості)

Інші джерела

 

 

700

 

 

 

 

 

   2200

2. Проведення конкурсів, семінарів, майстер-класів з вокального мистецтва та хореографії

   2017 р.

Відділ культури

 

Інші джерела

 

 

 700

 

3. Проведення конкурсу читців «Наша дума, наша пісня...»

   2018 р.

 

Відділ культури, відділ освіти

 

 

Інші джерела

 

 

 

 800

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

      8

     9

                  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проведення районного фестивалю української музики та пісні

 

 

 

2017 р.

 

Відділ  культури

 

 

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1200

 

     

 

                             1200

 

 

 

           

 

5. Участь в проведенні обласних  фольклорно-етнографічних заходів

 

 

 

     2017 р.

 

Відділ  культури

 

 

 

Інші джерела

 

 

 800

 

 

   800

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Участь у проведенн1 обласного

відкритого рок-фестивалю та естрадної пісні «Зі сходу до заходу»

   2018 р.

 

Відділ культури

 

 

Інші джерела

 

 

  800

 

 

 

 

               

 

 

 

 

      1500

7. Участь у проведенні

обласного відкритого фестивалю-конкурсу патріотичної пісні

2017 р.

Відділ культури,

Відділ освіти, відділ молоді та спорту

 

Інші джерела

 

  700

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

     8

       9

              10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Участь у проведенні обласного відкритого фестивалю-конкурсу молодіжної пісні

2018 р.

Відділ культури,  відділ освіти, відділ молоді та спорту

 

Інші джерела

 

 

  700

 

 

 

 

 

 

 

     2700

9. Участь у проведенні обласного

відкритого фестивалю-конкурсу української культури та фольклору «Воронцева слобода»

2016 р.

 

Відділ культури, відділ освіти, центр народної творчості

 

   Інші джерела

 

  600

 

 

10. Участь у  проведенні обласного

фестивалю дитячої творчості «Моя  мирна Луганщина»

     2017 р.

 

 

Відділ культури, відділ освіти, відділ молоді та спорту

 

 

Інші джерела

 

  700

 

11. Участь у проведенні

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної творчості аматорських колективів та виконавців «Слобожанський Спас»

     2018 р.

 

 

Відділ культури, відділ освіти, відділ молоді та спорту

 

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 700

12. Проведення районного фестивалю української пісні із залученням творчих колективів району та  закладів освіти

       2017 р.

Відділ  культури,

Відділ освіти,

Відділ молоді та спорту

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

     1200

                

                           1200

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

     8

      9

                 10

 

3.

 

 

 

Участь у реалізації  Загальноукраїнського Проекту культурної інтеграції «Український Донбас

 

1. Екскурсійно-пізнавальна поїздка фіналістів та переможців районних оглядів конкурсів художньої самодіяльності до м. Миколаїв.

 

  

 

2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ  культури ,відділ освіти

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

4200

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13700

2.Обмінні концерти учнів та викладачів школи естетичного виховання дітей Марківського району до Миколаївської області.

 

2017 р.

 

 

 

 

 

Відділ культури, відділ освіти

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

4500

      

 

   

 

3.Обмінні гастрольні поїздки професійних та самодіяльних колективів Миколаївщини та Марківщини.

   

     2018 р.

     

Відділ культури, відділ освіти

місцеві бюджети

 

 

 

5000

1

2

3                                   4

5

6

7

     8

      9

                 10

4.

 

 

 

 

Гастрольна діяльність творчих колективів

 

 

 

 

 1. Народного ансамблю «Козацькі розваги»

 

2018 р.

 

Відділ  культури

 

Інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4000

 

 

 

 

2. Жіночого народного ансамблю «Експромт»

2017 р.

 

Відділ культури

Інші джерела

  

 

 

 

                      

  

 

  600

 

3. Дитячого зразкового ансамблю «Акцент»

 

 

 

  2017 р.

Відділ культури

 

Інші джерела

 

  600

 

4..Фольклорний народний ансамбль «Вербиченька»

  2018 р.

Відділ культури

 

 Інші джерела

 

 

 

 600

5. Жіночий вокальний ансамбль «Мрія»

 

  2017 р.

 

Відділ культури

Інші джерела

  

  600

 

6. Вокально-інструментальний ансамбль «Інсайт»

 

  2017 р.

 

Відділ культури

 

 

 

    Інші джерела

 

  800

 

 

 

 

  

 

 

1

2

3

4

5                                   6

7

      8

      9

                 10

  5.

 

 

 

Проведення культурно-освітніх та просвітницьких заходів з виховання національної свідомості

 

 

 

 

1. Участь у Проведенні обласного форуму бібліотекарів «Публічна бібліотека та розвиток національної свідомості громадян області»

2016 - 2018 р.

Відділ  культури

 

 

Інші джерела

 

  800

 800

   

   1600

      

          

 

 

 

 

 

 

2.Мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка

 

2017-2018 рр.

Відділ освіти, відділ молоді та спорту

 

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 Місцевий бюджет

 

      1000

    1400

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

                           7500

 3.Проведення конкурсу«Мова - твого життя основа» (до Міжнародного дня рідної мови) з урочистим врученням нагород

2017-2018 рр.

Відділ освіти, відділ культури, відділ молоді та спорту

Місцеві бюджети

 

     1300

    1400

4. Проведення районного конкурсу робіт учнів шкіл та молоді  на тему: «Патріоти Луганщини у боротьбі за незалежність України» поезія, проза

 

 

2017-2018 рр.

Відділ освіти, відділ молоді та спорту

 

 

Місцеві бюджети

 

       1000

     1400

                                                                                                     

 

 

1

2

3

4

4

 

        4

 

5

6666

7

      8       

      9

                 10

6.

 

 

 

 

 

 

Надання методичної підтримки громадським організаціям національних меншин в районі

 

Заходи

спрямовані на розвиток гармонійного поєднання української  культури з культурами національних меншин

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                        800

1. Міжнародного дня рідної мови

2016-2018 р.

Відділ культури,

Відділ освіти

Не потребує

 

 

 

 

 

Не потребує

2. Всесвітнього дня культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку

 2016 р.

Відділ  культури

 

 

Не потребує

 

 

 

 

 

3. Проведення районного фестивалю національно-етнічних культур «Сузір'я злагоди»

 

 

 

 

2017 р.

Відділ  культури

 

Місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      800

 

                       

 

 

1

2

3                                 4

5                                   6

7

       8

      9

               10

 

7.

 

 

 

 

 

Зміцнення

матеріально-технічної  бази закладів культури району

 

 

 

 

 

1. Забезпечення

аматорських колективів сценічними українськими народними костюмами

 

2016-2018 р.

 

 

 

 

Відділ  культури

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

 

 

  

    10800

 

   13000

        

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

 

                             121800

2. Забезпечення ШЕВ,

закладів культури району народними музичними інструментами

  2017-2018 р.

Відділ культури

    Місцеві   

   бюджети

 

      2000

     3000

 

3. Друкування якісних

репертуарних збірок творів композиторів та методичних матеріалів для шкіл естетичного виховання.

 

 

 

2017-2018 р.

 

 

Відділ  культури

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети

 

      1000

 

 

 

 

 

 

    1600

 

4.Придбання звукопідсилюючої апаратури

 

2017-2018 р.

 

Відділ культури

 

Місцеві бюджети

 

60000

 

3000

 

   

 5.Поповнення

етнографічних експонатів в Народний музей історії  Марківського району

 

 

 

 

Всього: 160 000 грн.

  У тому числі кошти місцевих бюджетів: 145800грн.

  Інших джерел: 14 200 грн

 

 

2017-2018 р.

Відділ  культури

 

 

Інші джерела

 

 

 

  700

700

1400

 

 

 

Нарада бібліотечних працівників

 

Нарада бібліотечних працівників Марківської ЦБС відбулася 27 лютого 2014 року в читальній залі центральної бібліотеки. Директор Раїса Пономарьова виступила з доповіддю про роботу бібліотек-системи в 2013 році. У доповіді було широко проаналізовано якість виконання планових завдань за усіма напрямами діяльності бібліотеки, порівнювалися цифрові показники звітного року з показниками попереднього року, виявлялися причини недовиконання окремих планових завдань, зокрем,а по кількості користувачів, у 2013 році, намічалися плани по усуненню недоліків в роботі.

 

Директор назвала проблеми у формуванні фонду бібліотеки, які виникали протягом року, зазначила їх причини. На нараді було проаналізовано  заходи, що проводилися для популяризації бібліотек району, оцінено роботу бібліотек Марківщини в цілому.

 

Методист центральної бібліотеки Наталія Котєльнікова дала оцінку річним звітам  кожної сільської бібліотеки і ще раз нагадала, що річний звіт - творчий документ. Тому бібліотекарям необхідно  повніше висвітлювати свою роботу, аналізувати її, виявляти всі позитивні і негативні моменти, а також ширше використовувати новації у своїй діяльності.

 

На нараді розглядалося  питання участі бібліотек в  обласних конкурсах. А також наголошувалось на тому, що  фундаментом бібліотечної статистики є первинний облік, тобто, реєстрація результатів бібліотечно - бібліографічної діяльності у документах установленої форми. Необхідно чітко і правильно його виконувати.

           

 Для бібліотекарів сільських філіалів працівниками Марківської ЦБС було підготовлено виставку методичних матеріалів «Читайте! Розмірковуйте! Застосовуйте!».

 

Нарада пройшла в дружньому творчому колі професіоналів.

                                                                              

Афганістан болить і досі

 

      День 15 лютого омитий сльозами – сльозами горя і радості. Сльозами горя тих, хто втратив, сльозами радості тих, хто дочекався. Саме 15 лютого спогади багатьох людей линуть в далекий 1989 рік, коли радянські війська покидали чужу країну - Афганістан. Молоді солдати поверталися до рідного дому не переможцями, але й не переможеними. Вони виконували чужу волю, захищали чужий дім. Незважаючи на це, гідно виконували свої обов’язки. 

     

     12 лютого 2014 року у Марківській центральній бібліотеці відбувся тематичний вечір до 25–ї річниці  виводу радянських військ з Афганістану  «Афганістан болить і досі». Зустріч воїнів – афганців з учнями Марківського професійного аграрного ліцею була підготовлена працівниками бібліотеки, завідуючою народним музеєм історії Марківського району, музичний супровід – від районного Будинку культури.

 

Пришел приказ. И по приказу мы встаем,                                                                                                                                   

Взяв АКМ, садимся ночью в самолет.

 В тот ранний час, когда земля вокруг спала,                                                                                                                            

 В Афганистан приказом воля занесла…

   

      Саме так, за наказом, потрапили на чужу війну гості вечора Курілов С.В. та Сич Ю.І. У гарячих пісках загартовувалися серця і душі юнаків. Кожен солдат, кожна родина тих, хто пройшов через страшне гроно Афгану, ніколи не зможуть забути страшної, непотрібної війни. Правда про Афганську війну різна, спогади воїнів – теж. Сергій Віталійович та Юрій Іванович на власні очі бачили війну, солдатську мужність та взаємодопомогу, смерть своїх товаришів. У перший же бойовий рейд на очах Сергія загинув товариш, ця смерть ніколи не зітреться з його пам’яті. Багато спогадів у солдат зринуло з пам’яті: і гіркі , і тяжкі, і веселі та курйозні випадки. «Війна – це теж життя», - говорить Юрій Іванович. Прапорщик Курілов С.І та рядовий Сич Ю.І були нагороджені медалями «За звитягу», «За заслуги» та іншими.                                                            

 

     Із захопленням та сльозами на очах слухали юнаки та дівчата їх розповіді про страхіття війни, про бойових товаришів, про зустріч однополчан через 28 років.  Протягом вечора звучали пісні про Афганістан, демонструвалися  відеоролики. Гості згадували солдатські будні, а ми уявляли  цих хлопців, які були на той час майже  ровесниками  учням ліцею.

 

     160 тисяч українців виконували свій обов’язок в Афганістані. Серед них 68 чоловік – наші земляки марківчани. Україна втратила близько 4 тисяч молодих хлопців, 6 тисяч стали інвалідами, ще 72 – залишились в полоні або пропали безвісти. Афганська війна в пам’яті людства ще буде жити довго, тому, що її історія написана кров’ю солдатів і слізьми матерів. Вшановуючи світлу пам’ять тих, хто віддав своє життя, увійшовши в безсмертя, оголошується хвилина мовчання. Метроном відстукує секунди, а в свідомості проноситься прохання «Нехай ніколи не буде війни».                                                                 

 

     Вічна пам’ять загиблим, а воїнам-інтернаціоналістам, які повернулися додому, бажаємо довгих років життя!

 

 

Фестиваль

     18 травня 2013 року в смт Білокуракіне відбувся обласний молодіжний фестиваль-конкурс патріотичної пісні та поезії «Воронцева слобода», присвячений 75 – річчю утворення Луганської області. Від Марківщини брали участь гурт «Осінь» в складі Ольги Куликової, Олексія Скнаріна, Володимира Безсонного та молодої поетеси Валентини Куликової, яка зайняла ІІ місце в номінації «кращий авторський твір».

 

План роботи ЦБС на ІІ квартал 2013 року.

«Мужність і біль Чорнобиля» - до Чорнобильських роковин

Виставка -пам’ять

Мас.чит

22 квітня

ЧЗ  ,ЦБ                       

 «На Чорнобиль летять журавлі»

Вечір – реквієм

 Ст..шк

-//-

дб

«Шляхами болю й перемоги» - До   дня   Перемоги        

Виставка - реквієм

-//-

4 травня

ЧЗ              

«Уклін живим – загиблим слава»

Година мужності

 мас       

травень

Ф15,ф5,ф18

«І ветеранів меншає в строю…»

Літ. музична композиція

Мас.чит

травень

Ф9,ф7,ф6ф4, ф17

«В цей день святий схиліть чоло перед поколінням мужніх» - до дня перемоги

Патріотична година 

громада

травень

Ф6,СБК

«Спочатку було слово» - До дня слов’янської писемності і  культури 

перегляд літератури   

-//-

22 травня

ЧЗ          

«Екологія. Пророда. Людина» -     До всесв дня охорони навкол середовища       

Екологічна експозиція

Мас.чит

5 червня

ЧЗ            

« Ті дні страшні у пам’яті народній» -  До дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні                                                                                                  

виставка-реквієм     

Мас.чит.

з 17 червня

ЧЗ        

« Основний Закон держави Україна» - До дня Конституції України 

Кн. виставка                

Мас.чит

з 24  червня

ЧЗ              

«Основні завдання сільської бібліотеки в організації обслуговування різних груп читачів»

Семінар - практикум

Прац.б-к

травень

Директор, методист

«Мамо моя, ясне сонечко» ( до дня матері, про матерів – героїнь Марківщини)

Тематичний вечір

Мас.чит.

травень

ЦБ

Школа інформаційної комфортності для студентів університету Мудрості (III покоління)

заняття

пенсіонери

Раз на місяць, ЦБ

Віртуальна правознавча мандрівка «Абетка права» до дня Конституції України

сер. ст.шк

червень

ДБ

Діалог «Мої права та обов’язки»

Мас.чит.

червень

Ф2 с.Бондарівка

Година інформації «Основа життя - мій закон основний» - до дня Конституції

юнацтво

червень

Ф18 с.Лісна Поляна

Огляд юридичної  літератури  біля   полиці  «Закон  і  порядок»

Мас.чит.

-//-

Ф6 с.Кабичівка

 

«Канікули в бібліотеці».         В рамках цього провести:

№ п/п

Назва заходу

Для якої групи

Коли проводиться

відповідальний

1

Конкурсно – ігрова програма «З якої ми казки»

Мл.

Червень

Ф№1 для дітей

2

Музичні години «Відгадай по звуку»

Ср.

Червень

-//-

3

Перегляд відео казок  «Відчиняє двері казка»

Мл.

Червень

-//-

4

Віртуальна гра «Слідопити»

Ср.

Червень

-//-

5

Виставка – хобі «Наші юні майстри»

-//-

 

Ф17

6

Гра –єралаш «З якої країни літературний герой?»            

-//-

 

-//-

7

Літературні пазли. «Казковий світ»                                    

-//-

 

-//-

 

 

План організації та проведення заходів

з відзначення в Україні 1025 – річчя хрещення Київської Русі

бібліотек Марківської ЦБС

на виконання Указу Президента України від 21 січня 2013 року №34/2013

 

Заходи, спрямовані у першу чергу на зміцнення в суспільній свідомості уявлення про Свято Дня Хрещення Русі, як про особливу історичну дату в житті слов'янських народів; збереження історичної правди та притягнення суспільної уваги до духовних коренів нашого народу, Соборності, та утвердження споконвічних історичних і культурних традицій.

 

№ п\п

Дата проведення

Форма та назва роботи

Для якої категорії

Місце проведення

1

липень

Книжкова тематична експозиція «Історія Хрещення Київської Русі»

Мас.чит.

ЦБ 29.04-29.05

2

-//-

Година духовного спілкування    « Хрещення на Київській Русі: як це було»

-//-

ЦБ

3

-//-

Інформаційні повідомлення «Хрещення Київської Русі»

Для масового читата

Ф№15 с.Тишківка, ф4 сВисочинівка,

ф9 с.Курячівка, ф№6 с.Кабичівка

4

липень

Православні бесіди «Жінка славетної долі (рівноапостольна княгиня Ольга)»;

«Хреститель Київської Русі»

Для дітей та юнацтва

ЦБ, ф№1 для дітей, ф№2 с.Бондарівка, ф17 с.Сичанське,

ф7 с.Караван - Солодкий

5

-// -

Година народознавства  «Світлий шлях духовного прозріння»

-// -

Ф№5 с.Герасківка, ф18 с.Лісна Поляна,

ф8 с.Кризьке

6

-//-

Конкурс дитячого малюнка «Православна моя Україна»

Для дітей

Ф№1, с/ф

7

-//-

Книжкова виставка «Дорога до храму»

Мас.чит

ЦБ, с/ф, ф№1 для дітей

8

-//-

Зустріч з священиком «Україна православна»

юнацтво

ЦБ

9

-//-

Віртуальні події «Перлини духовності»

Для мас.чит

ЦБ, ф№1, ф№6, ф№8

 

 

                   Робота Марківської  ЦБС за 4 місяці  2013 року.

Мережа бібліотек. Жителів селища та сіл району обслуговують – центральна бібліотека, ф№1 для дітей, 13 сільських бібліотек – філіалів.

Кадри. Роботу Марківської ЦБС забезпечують 20 фахівців.

Основні показники роботи:

За звітний період бібліотеками було обслуговано всього  3340 користувачів.

Кількість книговидачі   складає 30243;

Відвідувань до бібліотеки було 12226 ;

Загальний обсяг бібліотечного фонду бібліотек Марківської ЦБС на 01.01.13 р. становить 122576 прим. З них друкованих видань  - 117887 прим., дисків - 108 прим., журналів, що знаходяться на обліку – 4581 прим.

Протягом даного періоду у фонди Марківської ЦБС надійшло 409 документів на загальну суму  13400 грн.

   На виконання районної «Програми поповнення бібліотечних фондів до 2015 року»  на передплату періодичних видань були виділені кошти з районного бюджету в сумі 847 грн.

Робота бібліотек ЦБС з громадою. 

    Розвиваючи традиції  культурно-просвітницького закладу, бібліотеки Марківської ЦБС активно співпрацюють з установами та організаціями, зацікавленими у спільній професійній, культурній та інтелектуальній діяльності, а саме: Марківським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Марківської РДА, відділенням Товариства Червоного Хреста України в Марківському р-ні, школою мистецтв, Марківською гімназією, гімназіями та ЗОШ в Марківському районі, Марківським аграрним ліцеєм, центром дитячої творчості, народним музеєм історії Марківського району, територіальним центром соціального обслуговування населення, районним центром зайнятості населення Марківського району, сільськими радами, ФАПами, клубами та Будинками культури.

Бібліотеки Марківщини організували та провели  заходи:

- до дня Соборності України  - тематичні  книжкові полиці та книжкові виставки «Соборна і незалежна», хвилини повідомлень «У вільній Україні ми єдині»; урок – бесіда «Сьогодні іменини у моєї України» - ф9 с.Курячівка

 

- до річниці визволення Марківщини від німецько-фашистських загарбників: виховні години «Вічно в пам’яті людській»,  історико – патріотичний урок Марківщина в полум’ї війни» ЦБ спільно з музеєм

 - до Дня пам’яті героїв Крут:  тематичні полички «Пам’яті героїв Крут»;

 

 - до річниці виведення військ з Афганістану бібліотеки  організували книжкові виставки «Забуттю не підлягає», ЦБ,  книжкову експозицію «Ти вічний біль – Афганістан», філіал №1 для дітей; Проведено зустріч в ЦБ з воїнами – інтернаціоналістами  та учнями   аграрного ліцею  «Трагедія і доблесть Афгану» ,  літературно – музичну композицію «Наш біль –Афган» в філіал №1 для дітей;

Патріотична Інтернет година: перегляд слайдів,ткінофільмів в  філіалі №1 для дітей;

Виховна година «І пам’ять в  нашім сердці не підточиться» , ф№17 с.Сичанське, демонструвався відеоролик  «Краткий ракурс Афганской войні» в  ЦБ.

- до дня захисника Вітчизни в бібліотеках пройшли:  бесіди, години спілкування «Збройні сили України»

- до Міжнародного дня визволення в’язнів з фашистських концтаборів  проведена : Інформина  «Про тих, хто духом не скоривсь» та огляд  художньої літератури «Повернення з пекла», ЦБ;

- до роковин Чорнобильської трагедії: книжкові виставки по бібліотеках «Мужність і біль Чорнобиля» , вечір – реквієм «На Чорнобиль летять журавлі» - філіал № 1 для дітей, урок – реквієм «Дзвони Чорнобилю» - ЦБ.

       Краєзнавча робота посідає пріоритетне місце в діяльності бібліотеки і є основою патріотичного виховання. Дієвими засобами бібліотечного впливу та прилучення користувачів до знань історії рідного краю, традицій та звичаїв є краєзнавчі виставки «Дорога серцю земля», «Краса мого села» (с/ф), «Мій рідний край Марківщина», ЦБ; виставки декоративно-прикладного мистецтва «Чарівні руки майстринь» ЦБ ; фотовиставка «Мальовничі краєвиди», ЦБ; краєзнавчі уроки «Історію краю знати, щоб любити», с/ф, віртуальна презентація «Марківка – рідна моя сторона» - до 90 – річчя створення Марківського району для пенсіонерів; краєзнавча мандрівка «Вулицями мого села», ЦБ; уроки народознавства «А на тих рушниках рідна земле моя» - ф2 с.Бондарівка, «Моє село для мене ти єдине» - ЦБ                                                                                                                                             ЦБ та бібліотека філіал №8 с.Кризьке взяли участь у обласній флеш – акції «Мій край на карті Луганщини». В ЦБ для учнів аграрного ліцею та старшокласників Марківської гімназії пройшов історико – краєзнавчий журнал «Моя священна Марківська земля» ( в його рубриках презентації, інформини, вікторина, перегляд відеороликів, фото вернісаж)

      Пропаганда української та світової літератури та культури

     Основна місія бібліотек полягає в тому, щоб залучати якомога ширші    верстви населення до надбань світової та української культури, знайомити з творчістю письменників як українських так і народів світу. Ця робота проводиться для всіх категорій читачів за допомогою різних форм і методів. До ювілейних дат та річниць від дня народження відомих українських та світових письменників та поетів  оформляються тематичні полиці, проводяться бесіди, огляди літератури, інформаційні години та літературні читання, зокрема було проведено:

Час поезії «Солов’їна душа» -  до 115 р. від д.н. В.Сосюри ф2 та  «Так ніхто не кохав,ЦБ;

Віртуальна подорож по кіноролям Андрія Сови, дб ; літературна подорож за творами Ж.Верна – ф9, інсценізація казки «О рыбаке и рыбке» на новий лад -  с.Курячівка; година пам’яті «Світоч української поезії – Л.Українка» - ф 2 с.Бондарівка                                                                       - до річниці від дня народження Т.Шевченка  всі бібліотеки системи оформили книжкові виставки, тематичні полиці та провели бесіди, інформини, години цікавих повідомлень, віртуальні подорожі  «Віночок Кобзаря, «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь століття», Шевченківські читання «Віршів віночок від Тараса», поетичні години «Світлиця Шевченкового заповіту» (дБ), поетичний вернісаж «Звучать Шевченкові слова» , ф17 с.Сичанське.

  Організовувалися заходи, які впливають на молодь різнобічно, забезпечуючи культурний розвиток, духовне зростання кожного, залучення до різних видів творчої діяльності:це уроки мистецтва, мистецькі години, мандрівки (с/ф), творчі майстерні «Чудо своїми руками», ДБ; година спілкування «Як знайти шлях до творчості» - ф6 с.Кабичівка;

      Сприяти формуванню у молоді доброти, чуйності, делікатності, толерантного ставлення до оточуючих, разом з тим пропагувати здоровий спосіб життя, уміння  жити в суспільстві за нормами людської моралі працівники центральної бібліотеки старалися через книгу та заходи, такі як:  уроки добра, уроки права (с/ф), урок правознавства «Молодь і злочинність» - ЦБ;

      Дозвілля.  Бібліотеки району  - це місце де можна не тільки взяти книгу чи періодичне видання ,  а й цікаво та змістовно провести вільний час. Тому для читачів організовуються та проводяться вікторини, ігри, конкурси, влаштовуються святкові акції, свята, посиденьки. В бібліотеках працюють клуби за інтересами. В ф15 с. Тишківка – клуб «Односельчанка», в 14 с.Височинівка – клуб «Надвечір’я» в центральній бібліотеці – «Орхідея», клуб сімейного відпочинку «Злагода», клуб для молоді «Романтик», клуб книголюбів «Книголюб». Засідання в цих клубах проводяться регулярно.

В  ЦБ було  проведено до Дня Святого Валентина  «Любов – то велика сила», Молодь с. Кабичівка мала змогу послати через Інтернет СМС - повідомлення  «З любов’ю до тебе».

Працівники центральної та дитячої бібліотек взяли участь у районному святі «Проводи зими»;

В ЦБ проводився міжнародний шахово – шашковий турнір

До жіночого дня організовувалася виставка виробів народних майстрів в читальному залі ЦБ «Душою і руками створене мистецтво».

Під час тиждня дитячої та юнацької книги в усіх діючих бібліотеках пройшли заходи, під час яких популяризувалися кращі зразки дитячої літератури українських та зарубіжних авторів, влаштовувалися вікторини, конкурси, літературні ігри:

Слайд презентація «Шлях книги від давнини до сучасності», День відкритих дверей «Запрошуємо на гостину до бібліотеки» - дб; мультимедійні огляди «Книга на екрані» - ф6 с.Кабичівка; день сімейного спілкування «Читаємо разом з дітьми», КВК «Разом весело читати» - ф2 с.Бондарівка;

 На протязі багатьох років проводиться плідна роботу у співдружності ЦБ та Марківського територіального центру соціального захисту населення. Для  членів клубу «Ветеран» працівниками бібліотеки було організовано та проведено історичну мандрівку «Марківка рідна моя сторона».

Для студентів інституту Мудрості ( інститут III покоління) було проведено 2 заняття. Під час яких студенти продовжують оволодівати комп’ютерною технікою та засвоюють  методи пошуку інформації в Інтернеті під керівництвом бібліотекарів.

 Впровадження в роботу комп’ютерних технологій дало змогу бібліотекам, переможницям конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету», значно розширити репертуар бібліотечних послуг ксерокопіювання, сканування,  набір тексту та друк документів, пошук різноманітної інформації, реєстрація та спілкування в соціальних мережах, скачування та прослуховування музичних творів, перегляд мультфільмів, відео, створення електронних презентацій, читання та скачування творів по шкільній програмі, користування WI –FI зоною, користування он-лайн іграми, тощо.

   В Інтернет – центрах будо проведено: консультацію «Як здійснити актуалізацію персональних даних вкладникам Ощадбанку»; інтернет – урок «Реєстрація в соціальних мережах», методичний день «Інформаційні технології для сільських бібліотек», електронна презентація «Видатні місця Луганського краю» (до 75 – річчя створення Луганської області), круглий стіл з  головами та секретарями сільських рад «Нові можливості бібліотеки для громади села», демонстрація відеоролику «Моя священна Марківська земля», презентації «Видатні люди нашого краю», «Марківка: історія мого села».  

 

 

 

                                                                 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                 розпорядженням голови райдержадміністрації

                                                    від  «09» листопада   2012 р. № 739

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                                        

 1. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі Відділ культури) утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах Марківського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

 2. Відділ культури підконтрольний та підзвітний голові райдержадміністрації, а також підзвітний та підконтрольний управлінню культури, національностей та релігії Луганської області.

 3.Відділ культури в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, наказами начальника управління культури облдержадміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими в межах її повноважень, а також цим положенням про відділ культури.

            4.Основними завданнями відділу культури  є:

1). забезпечення реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

2). управління  всіма закладами культури, що належать до комунальної власності району, координація їх діяльності з діяльністю закладів, підприємств і організацій, що належать до приватної власності;

3). сприяти захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

4). сприяти відродженню осередків традиційної народної творчості художніх промислів і ремесел;

5). забезпечення закладів культури кваліфікованими кадрами, сприяти підвищенню кваліфікації та перепідготовки працівників культури;

6). пропагування  серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

7). забезпечення раціонального використання та збереження природного та історико-культурного середовища на відповідній території;

8). забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Відділ культури  відповідно до покладених на нього завдань:

1). створює умови для розвитку професійного музичного, театрального,  хореографічного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і самодіяльної творчості, кіно і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару аматорських колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек;

2). розробляє разом з іншими підрозділами райдержадміністрації програми з питань розвитку культури, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;

3). подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району і проектів місцевого бюджету;

4). сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку району;

5). надає організаційно-методичну допомогу закладам і організаціям культурно-мистецької сфери;

6.) проводить фестивалі, огляди, конкурси самодіяльних колективів, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

7). сприяє збереженню та відтворенню історичного  середовища району, відображенню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

8). створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної мовної і культурної  самобутності національних меншин, які проживають на території району;

9). веде облік, забезпечує охорону, реєстрацію пам’яток  історії та культури, що знаходяться на території району;

10). здійснює контроль за збереженням пам’яток  історії та культури, що знаходяться на території району;

11). сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, шкіл естетичного виховання,  бібліотек в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;

12). вживає заходів до зміцнення міжнародних і міжрайонних  культурних зв’язків  відповідно до законодавства;

13). сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств;

14). здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в комунальних закладах і організаціях культурної сфери;

15). подає управлінню культури облдержадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників культури державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;

16).  сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів культури;

17). виконує інші функції відповідно покладених на нього завдань;

18). контролює запити і створює умови для виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

          6.Відділ культури має право:

          1). залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

          2). залучати на договірній основі висококваліфікованих фахівців для розробки актуальних проблем розвитку культури, консультацій, призначати експертизи з питань культури і мистецтва;

          3). вносити пропозиції керівництву райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування щодо створення, реорганізації та ліквідації закладів культури та мистецтва, що відносяться до комунальної власності району;

          4).  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

          5). контролювати дотримання чинного законодавства в організаціях підвідомчих відділу культури, інспектувати фінансово-господарську діяльність, вживати відповідні адміністративні заходи за наслідками перевірок, інформувати про це органи місцевого і регіонального самоврядування;

          6).    проводити в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань що належать до його компетенції;

           7). одержувати необхідні дані від структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що входять до компетенції відділу культури;

           8). брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації.

 

           7.Відділ культури під час  виконання покладених на нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.

           8.Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з облдержадміністрацією.

            9.Начальник відділу культури:

       1). здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

       2). подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ культури;

       3). затверджує посадові інструкції працівників відділу, закладів культури району;

       4). видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

       5).  призначає та звільнює з посади працівників відділу;

       6). призначає та звільняє з посади керівників і працівників закладів культури району;

       7). планує роботу відділу культури, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

       8). звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ культури затверджених планів роботи;

       9). вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу культури та розробляє проекти відповідних рішень;

       10). Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

       11). Подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу культури і закладів культури району в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

          10. Відділ культури утримується за рахунок коштів державного бюджету.

          11. У відділі культури для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися дорадчий орган (колегія або рада) у складі начальника відділу, керівників апарату, відділів, управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, представників підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

          12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів видатків, штатний розпис відділу культури  затверджує голова районної державної адміністрації.

          13. Відділ культури є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах банків України, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням і правонаступником відділу культури і туризму Марківської РДА.

          14. Здійснює добір кадрів.

          15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції державних службовців відділу культури.

          16. Подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо (призначення на посаду та звільнення з посади у порядку передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу культури, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності).

                                                    

 

 

 

Відділ культури  Марківської райдержадміністрації

 

Адреса: вул.Леніна, 2, смт Марківка, Луганська обл., 92400

 
Начальник відділу -  Богдашка Олександр Іванович, тел/факс: (06464) 9-16-88
Головний спеціаліст: Бітімєров Сергій Бібулатович
 
Мережу закладів культури Марківського району складають 38 закладів культури:
  • 20 клубів;
  • 16 бібліотек;
  • 1 музей історії Марківського району;
  • 1 дитяча школа мистецтв.
2 колективам присвоєно почесне звання «Народний»:
- вокальний ансамбль „Експромт” (керівник Акімова С.А., смт Марківка);
- народний вокальний ансамбль „Райдуга” (керівник Богдашка О.І., смт Марківка).
 
Танцювальному дитячому колективу "Глорія" (керівник Цовма О.О.) присвоєно звання "Зразковий".
||
Марківська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Марківка, вул.Леніна, 18
Тел. (06464) 9-19-85, факс 9-18-56
Веб-сайт: http://mar.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@mar.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Марківська РДА