Наш обов’язок – турбота про людину праці 

 

Безпечні умови праці та відсутність нещасних випадків – основа       стабільності будь – якого виробництва, ефективності та продуктивності праці,   нормального клімату в колективі.

 

Одним із головних завдань діяльності відділення виконавчої дирекції Фонду в Станично-Луганському районі та Фонду у цілому є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаних умовами праці. Ця робота проводиться на підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм господарювання та виду економічної діяльності районів у тісній співпраці  з районними органами державної виконавчої влади, профспілками, роботодавцями, Державною службою України з питань праці.

 

Виконання цих статутних функцій та обов’язків Фонду покладається на страхових експертів з охорони праці, цілеспрямована робота яких значною мірою сприяє зниженню рівня виробничого травматизму. Без сумніву, створення безпечних умов праці – проблема комплексна.

 

У  зв’язку з цим, страхові експерти з охорони праці вважають першочерговим своїм завданням вимагати від роботодавців розроблення та реалізації на кожному підприємстві ефективної системи управління охороною праці, вжиття конкретних заходів, спрямованих на оновлення знань працівників норм і правил з питань охороні праці, на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, на підвищення рівня вимогливості та контролю за безпечним веденням робіт, на підвищення ролі керівників середньої ланки (бригадирів, майстрів, кожного інженерно - технічного працівника), яку вони мають відігравати в організації високопродуктивної праці без травм і аварій.

 

Вирішення  цього завдання, відділення здійснює   через  проведення семінарів, нарад, прийняття участь у  роботах  комісій з перевірки знань з охорони праці працівників підприємств, активне  прийняття  участи в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на підприємствах страхувальників, участь в навчанні з охорони праці спеціалістів районів, надання консультацій з питань охорони праці. Консультації надають можливість інформувати та надавати пояснення керівникам підприємств, фізичним особам, які використовують найману працю, про основні вимоги законів і інших нормативно-правових актів з охорони праці, акцентують увагу на необхідність розробки і впровадження ефективної системи управління  охороною праці, про функції і задачі цієї системи, необхідність розробці основних актів з охорони праці, що повинні діяти на підприємстві. Це сприяє доведенню стану умов праці на підприємствах до встановлених нормативів. 

 

Саме це, та багато інших заходів, передбачених статутними  функціями Фонду, стало визначальним у налагодженні співпраці з провідними роботодавцями  районів.  

 

Отже, роботодавці та страхові  експерти з охорони праці відділення виконавчої дирекції Фонду в Станично-Луганському районі спільно працюють в інтересах робочого колективу і в цілому – на благо України та діють разом із соціальними партнерами за принципом: «Один за всіх і всі за одного», - що забезпечує впевненість у стабільному майбутньому для людини праці.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

по Марківському, Біловодському та Міловському районах

відділення виконавчої дирекції  Фонду

соціального страхування від нещасних

випадків  на виробництві і профзахворювань

України в Станично - Луганському районі 

Луганської області                                                                               С.О. Ковальов