Сьогодні: середа, 18 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Марківська РДАДіяльність РДАЕкономіка
Розвиток підприємництва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

06 лютого 2017 року № 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 березня 2017 р. за № 357/30225

 

 

 

_______________________________________________________________________

(найменування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, його місцезнаходження, номери телефону, факсу та адреса електронної пошти)

 

АКТ,

складений за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів

та контролю у критичних точках

 

№ ____ від _____________ 20__ року

_______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків ££££££££££, або серія та номер паспорта* _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номери телефону, факсу
та адреса електронної пошти)

 

Реєстраційний номер потужності: ££££££££££

 

Вид господарської діяльності з виробництва та/або обігу харчових продуктів:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Потужність оператора ринку: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 

Загальна інформація про проведення державного аудиту системи НАССР

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться державний аудит системи НАССР

від ££.££.££££ № £££££

Тип заходу державного контролю (нагляду)

£ плановий

£ позаплановий

Посвідчення (направлення)
від ££.££.££££ № ££££

 

Строк проведення державного аудиту системи НАССР

Початок державного аудиту

Завершення державного аудиту

££

££

££££

££

££

££

££

££££

££

££

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

                     

 

Особи, що беруть участь у проведенні державного аудиту системи НАССР:

посадові особи (державний(і) інспектор(и)) центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів):

_______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
 

оператор ринку (керівник суб’єкта господарювання) або уповноважена ним особа: 

_______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________________

 

інші особи:

_______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Дані про останній проведений державний аудит системи НАССР

£ не проводився

£ проводився з ££.££.££££ по ££.££.££££

Акт перевірки № £££££££££

Припис щодо усунення порушень:

£ не видавався; £ видавався;

його вимоги: £ виконано; £ не виконано

 

Дата впровадження системи НАССР ££.££.££££

На потужності використовується спрощений підхід із застосування системи НАССР:

£ ні

£ так

Додаткові пояснення:

_______________________________________________________________________
(пояснення щодо впровадження спрощеного підходу із застосування системи НАССР)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного аудиту стосовно суб’єктів господарювання з високим, із середнім та незначним ступенем ризику
 


з\п

Питання щодо дотримання операторами ринку вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НВ

НН

ДО

 
І. ПРОГРАМИ-ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМИ НАССР

1.1

Програма-передумова системи НАССР щодо належного планування виробничих, допоміжних та побутових приміщень

1.1.1

Зменшено ризик перехресного забруднення шляхом належного планування та організації потоків руху неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, у тому числі пакувальних, персоналу, відвідувачів так, що вони не  загрожують безпечності продуктів

 

 

 

 

 

Підпункт 2.5.2

пункту 2.5 розділу ІІ

наказу № 590

1.1.2

Розміщення потужностей враховує параметри навколишнього середовища (стан ґрунту, повітря), якщо такі можуть мати негативний вплив на безпечність харчових продуктів, а також діяльність інших суб’єктів господарювання, ймовірність появи шкідників

 

 

 

 

 

Підпункт 2.5.3
пункту 2.5 розділу ІІ

наказу № 590;

пункт 2 частини першої статті 41 ЗУ № 771

1.1.3

Площа та інші параметри виробничих, допоміжних і побутових приміщень, характеристики обладнання відповідають асортименту харчових продуктів та обсягам виробництва, що здійснюється на потужності

 

 

 

 

 

Підпункти
2.5.4 – 2.5.6 пункту 2.5 розділу ІІ

наказу № 590

1.2

Програма-передумова системи НАССР щодо території, стану приміщень, обладнання, проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування обладнання, калібрування, а також заходів щодо захисту харчових продуктів від забруднення

та сторонніх домішок

1.2.1

Облаштування території потужності максимально запобігає несанкціонованому доступу та проникненню шкідників, перехресному забрудненню харчових продуктів та сприяє видаленню стічних вод

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.2
пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590

1.2.2

Приміщення (у тому числі стіни, підлога, стеля, підвісні елементи) для виробництва та зберігання харчових продуктів побудовані із стійких до умов експлуатації матеріалів, з урахуванням вимог виробництва, у спосіб, що запобігає накопиченню бруду, росту плісняви та утворенню конденсату, сприяє видаленню вологи з підлоги, полегшує прибирання, миття та дезінфекцію. Належний стан таких приміщень забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункти
2.6.3 – 2.6.6 пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590; частини перша та друга статті 42 ЗУ № 771

1.2.3

Зовнішні двері, через які можна потрапити в зону поводження з харчовими продуктами, запобігають проникненню шкідників у приміщення. Вказані двері, а також двері і ворота, які використовуються для розділення виробничих приміщень, обладнано пристроями для самовільного закривання

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.7 пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590

1.2.4

Вікна чи прозорі дахи, призначені для вентиляційних потреб, захищено сітками проти комах чи іншими засобами для уникнення ризику забруднення харчових продуктів; вікна, освітлювальні засоби, електричні знищувачі комах, які розміщені в зонах, де існує ймовірність попадання осколків у харчові продукти, є захищеними від розбивання

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.8
пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590; пункт 3 частини першої статті 42 ЗУ № 771

1.2.5

Обладнання використовується за призначенням згідно із специфікацією та підтримується у належному стані, систему технологічного обслуговування обладнання впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.9 пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590

1.2.6

Повірка обладнання, приладів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.9 пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590; частина друга статті 45 ЗУ № 771

1.2.7

Планові та позапланові ремонтні роботи здійснюються у спосіб, що унеможливлює забруднення харчових продуктів, відповідна документація щодо проведених робіт ведеться

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.10
пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590

1.2.8

Використання в технологічних процесах скляних предметів та/або предметів з деревини відсутнє або мінімізоване.

Систему підтримання у належному стані необхідних для використання в технологічних процесах скляних предметів та/або предметів з дерева, а також перевірки цілісності та неушкодженості скляних виробів впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.6.11 пункту 2.6 розділу ІІ

наказу № 590

1.3

Програма-передумова системи НАССР щодо планування та стану комунікацій (вентиляції, водопроводів водопостачання та водовідведення, електро- та газопостачання, освітлення тощо)

1.3.1

Належні проектування та стан систем водопостачання та водовідведення, їх технічний огляд, ремонт, прибирання та дезінфекцію забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.7.2 пункту 2.7 розділу ІІ

наказу № 590; стаття 42 ЗУ № 771

1.3.2

Належну вентиляцію приміщень, де здійснюється поводження з харчовими продуктами, а також допоміжних та побутових приміщень забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.7.3 пункту 2.7 розділу ІІ

наказу № 590; пункт 3 частини першої статті 41

ЗУ № 771

1.3.3

Оцінку ризику забруднення від повітря харчових продуктів проведено, використання повітря у виробництві базується на відповідній оцінці ризиків

 

 

 

 

 

Підпункт 2.7.4 пункту 2.7 розділу ІІ

наказу № 590

1.3.4

Оцінку ризиків для безпечності харчового продукту через неналежне електропостачання проведено та за необхідності корегувальні заходи впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт
2.7.6 пункту 2.7 розділу ІІ

наказу № 590; пункт 4 частини першої статті 41

ЗУ № 771

1.4

Програма-передумова системи НАССР щодо безпечності води, льоду, пари, допоміжних матеріалів для переробки (обробки) харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами

1.4.1

Вода на потужностях, яка є інгредієнтом для харчових продуктів або яка може прямо чи опосередковано контактувати з ними, вода, призначена для виробництва льоду, а також зворотна вода, якщо така використовується в технологічному процесі, відповідає вимогам щодо питної води

 

 

 

 

 

Підпункт 2.8.1 пункту 2.8 розділу ІІ

наказу № 590; стаття 47

ЗУ № 771

1.4.2

Використання допоміжних матеріалів, призначених для переробки харчових продуктів, а також предметів і матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, не загрожує безпечності харчових продуктів

 

 

 

 

 

Підпункти
2.8.6, 2.8.7 пункту 2.8 розділу ІІ

наказу № 590; пункт 2 частини першої статті 45 ЗУ № 771

1.4.3

Здійснено аналіз можливості виникнення небезпечних факторів внаслідок використання води (пари, льоду) та допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; розроблено та впроваджено відповідні контрольні заходи для уникнення негативного впливу на харчові продукти

 

 

 

 

 

Підпункт 2.8.8 пункту 2.8 розділу ІІ

наказу № 590

1.5

Програма-передумова системи НАССР щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь

1.5.1

Процедури прибирання та способи миття і дезінфекції (у разі потреби) визначено на основі оцінки ризику, задокументовано і впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункти
2.9.1, 2.9.2 пункту 2.9 розділу ІІ

наказу № 590

1.5.2

Засоби та інвентар для прибирання позначені та застосовуються за призначенням, є стійкими до середовища, в якому використовуються, та зберігаються у спосіб, що виключає перехресне забруднення

 

 

 

 

 

Підпункт 2.9.3 пункту 2.9 розділу ІІ

наказу № 590;

пункт 6 частини першої статті 42

ЗУ № 771

1.5.3

Використання мийних та дезінфекційних засобів не загрожує безпечності харчових продуктів

 

 

 

 

 

Підпункт 2.9.3 пункту 2.9 розділу ІІ

наказу № 590

1.5.4

Частоту проведення застосовуваного оператором ринку виду прибирання, миття чи дезінфекції визначено на основі оцінки ризиків

 

 

 

 

 

Підпункт 2.9.4 пункту 2.9 розділу ІІ

наказу № 590

1.5.5

Докази встановлення оператором ринку частоти прибирання, миття та дезінфекції, достатньої для підтримання поверхні у належному стані, який не призводить до забруднення харчових продуктів, надано

 

 

 

 

 

Підпункт 2.9.6 пункту 2.9 розділу ІІ

наказу № 590

1.6

Програма-передумова системи НАССР щодо здоров’я та гігієни персоналу

1.6.1

 

Періодичність та сферу проведення медичних оглядів персоналу з урахуванням природи харчових продуктів, технологічних та допоміжних процесів, а також посадових обов’язків працівників визначено. Проходження працівниками потужності медичних оглядів підтверджується (наявність особистих медичних книжок)

 

 

 

 

 

Підпункт 2.10.2 пункту 2.10 розділу ІІ

наказу № 590

1.6.2

Процедури застосування, чистки і прання спецодягу та взуття розроблено на підставі оцінки ризику та впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.10.3 пункту 2.10 розділу ІІ

наказу № 590

1.6.3

Систему допуску до роботи, що запобігає забрудненню харчових продуктів через неналежний стан здоров’я персоналу чи його невідповідний зовнішній вигляд, впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.10.4 пункту 2.10 розділу ІІ

наказу № 590; пункт 1 частини першої статті 48 ЗУ № 771

1.6.4

Правила поведінки персоналу, відвідувачів та підрядників на потужності розроблено та впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункти
2.10.5, 2.10.6 пункту 2.10 розділу ІІ

наказу № 590

1.7

Програма-передумова системи НАССР щодо поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збір та видалення з потужності

1.7.1

Встановлені законодавством вимоги щодо зберігання та утилізації відходів виконуються

 

 

 

 

 

Підпункт 2.11.1 пункту 2.11 розділу ІІ

наказу № 590; пункт 3 частини першої статті 46 ЗУ № 771

1.7.2

Інформація про місця збору відходів у зонах поводження з харчовими продуктами наявна

 

 

 

 

 

Підпункт 2.11.2 пункту 2.11 розділу ІІ

наказу № 590

1.7.3

Графіки та способи вивезення відходів з приміщень, у яких здійснюється поводження з харчовими продуктами, з метою уникнення їх накопичення та з урахуванням можливості перехресного забруднення визначено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.11.3 пункту 2.11 розділу ІІ

наказу № 590; пункти 1 і 2 частини першої статті 46 ЗУ № 771

1.7.4

Відходи з території потужності вивозяться та утилізуються відповідно до вимог законодавства

 

 

 

 

 

Підпункт 2.11.6 пункту 2.11 розділу ІІ

наказу № 590

1.8

Програма-передумова системи НАССР щодо контролю шкідників, визначення виду, запобігання їх появі і засоби профілактики та боротьби

1.8.1

Види шкідників, які характерні для певного оператора ринку, визначено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.12.1 пункту 2.12 розділу ІІ

наказу № 590;
пункт 4 частини першої статті 49 ЗУ № 771

1.8.2

Засоби щодо запобігання проникненню на територію потужності, у тому числі засоби профілактики та боротьби зі шкідниками, не загрожують безпечності харчового продукту

 

 

 

 

 

Підпункт 2.12.2 пункту 2.12 розділу ІІ наказу № 590

1.8.3

Перевірку на забрудненість шкідниками вхідних партій (допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами) відповідно до оцінки ризику забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.12.3 пункту 2.12 розділу ІІ

наказу № 590

1.8.4

Маркування та регулярну перевірку всіх засобів боротьби зі шкідниками забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.12.4 пункту 2.12 розділу ІІ

наказу № 590

1.8.5

Аналіз результатів контрольних заходів і впровадження ефективних профілактичних та коригувальних заходів забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.12.5 пункту 2.12 розділу ІІ

наказу № 590

1.9

Програма-передумова системи НАССР щодо безпечного зберігання та використання токсичних сполук та речовин

1.9.1

Перелік сполук, які використовуються і можуть загрожувати безпечності харчових продуктів (зокрема мийні та дезінфекційні засоби, приманки для шкідників, реагенти тощо), визначено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.13.1 пункту 2.13 розділу ІІ

наказу № 590

1.9.2

Розробку та виконання правил приймання та зберігання токсичних сполук та речовин, їх облік, застосування та постачання (доставку) визначеним способом у зони використання забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункти
2.13.2 – 2.13.4
пункту 2.13 розділу ІІ наказу № 590

1.9.3

До роботи з токсичними сполуками та речовинами допускається тільки персонал, який пройшов відповідне навчання

 

 

 

 

 

Підпункт 2.13.5 пункту 2.13

розділу ІІ

наказу № 590

1.10

Програма-передумова системи НАССР щодо специфікації і контролю постачальників

1.10.1

Вимоги до неперероблених, частково перероблених або перероблених харчових продуктів, пакувальних матеріалів встановлено та узгоджено з постачальниками

 

 

 

 

 

Підпункт 2.14.2 пункту 2.14 розділу ІІ

наказу № 590

1.10.2

Процедури вхідного контролю допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, розроблено та впроваджено з урахуванням вимог законодавства та відповідно до оцінки ризику. Процедури містять інформацію про методи контролю та моніторингу, осіб, відповідальних за проведення досліджень, дії у випадку відхилень від специфікації та осіб, відповідальних за прийняття рішень щодо подальшого поводження з ними

 

 

 

 

 

Підпункт 2.14.3 пункту 2.14 розділу ІІ

наказу № 590;

пункт 1 частини першої статті 49 ЗУ № 771

1.10.3

Процедури оцінювання постачальників впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.14.4 пункту 2.14 розділу ІІ

наказу № 590

1.11

Програма-передумова системи НАССР щодо зберігання та транспортування

1.11.1

Належні умови для зберігання готових харчових продуктів, неперероблених або частково перероблених харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, та інших нехарчових продуктів забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункти
2.15.1 – 2.15.3 пункту 2.15 розділу ІІ

наказу № 590; підпункти 2,
6 – 8 частини першої статті 49 ЗУ № 771

1.11.2

Принцип використання і реалізації в першу чергу партій тих неперероблених, частково перероблених та перероблених харчових продуктів, у яких раніше закінчується строк придатності, впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.15.2

пункту 2.15 розділу ІІ
наказу № 590

1.11.3

Зберігання та транспортування харчових продуктів, допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, інших нехарчових продуктів у спосіб, що згідно з оцінкою ризиків запобігає негативному впливу на безпечність харчового продукту, забезпечено

 

 

 

 

 

Підпункти
2.15.5, 2.15.9 пункту 2.15 розділу ІІ наказу № 590; стаття 44 ЗУ № 771

1.11.4

Умови транспортування (зокрема, режими температури зберігання та відносної вологості повітря), у тому числі при повному завантаженні транспортного засобу, дотримуються

 

 

 

 

 

Підпункт 2.15.7 пункту 2.15 розділу ІІ

наказу № 590

1.11.5

Для транспортних засобів програми технічного огляду, прибирання, миття та дезінфекції на основі оцінки ризику впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 2.15.8 пункту 2.15 розділу ІІ

наказу № 590

1.12

Програма-передумова системи НАССР щодо контролю технологічних процесів

1.12.1

 

Умови контролю параметрів технологічних процесів і виробничого середовища, достатні для виконання встановлених вимог до харчових продуктів, забезпечено. Докази відповідності встановленим нормам параметрів технологічних процесів і виробничого середовища надано

 

 

 

 

 

 

Підпункт 2.16.1

пункту 2.16 розділу ІІ наказу № 590

1.12.2

Процедури контролю за непридатними (невідповідними) харчовими продуктами, включаючи використання за певних умов чи для інших цілей

 

 

 

 

 

Підпункти
2.16.2, 2.16.4 пункту 2.16 розділу ІІ

наказу № 590

1.13

Програма-передумова системи НАССР щодо маркування харчових продуктів та інформування споживачів

1.13.1

Вимоги щодо маркування харчових продуктів виконуються

 

 

 

 

 

Підпункт 2.17.1 пункту 2.17 розділу ІІ

наказу № 590; стаття 39 ЗУ № 771

1.13.2

Строк зберігання (дата "Вжити до", дата виробництва, кінцева дата споживання) харчового продукту, нанесений на маркуванні, вираховується від дати його виробництва

 

 

 

 

 

Підпункт 2.17.4 пункту 2.17 розділу ІІ

наказу № 590

 

ІІ. Постійно діючі процедури, засновані на принципах системи НАССР

2.1

Процедури, засновані на принципах НАССР, охоплюють всі харчові продукти, а також сировину, процеси та матеріали, що можуть впливати на безпечність харчових продуктів

 

 

 

 

 

Пункти 3.1, 3.9 розділу ІІІ
наказу № 590;
частини перша та п’ята
статті 21 ЗУ № 771

2.2

Група НАССР створена згідно з встановленими вимогами, її склад визначено та затверджено керівництвом потужності

 

 

 

 

 

Пункти

3.5 – 3.8 розділу ІІІ
наказу № 590

2.3

Повний опис харчового продукту містить актуальну інформацію щодо його безпечності

 

 

 

 

 

Пункт 3.10
розділу ІІІ

наказу № 590

2.4

Передбачуваний спосіб споживання харчового продукту споживачами, для яких цей продукт призначений, групою НАССР визначено

 

 

 

 

 

Пункт 3.13
розділу ІІІ

наказу № 590

2.5

Актуальні блок-схеми технологічного процесу щодо кожного харчового продукту, які охоплюють всі етапи його виробництва та/або обігу, розроблено

 

 

 

 

 

Пункти
3.16, 3.19 розділу ІІІ

наказу № 590

2.6

Ідентифікацію та аналіз небезпечних факторів щодо кожного харчового продукту на кожному етапі технологічного процесу його виробництва та/або обігу, починаючи від надходження сировини, проведено

 

 

 

 

 

Пункти
3.15, 3.20 розділу ІІІ
наказу № 590; пункт 1 частини третьої статті 21 ЗУ № 771

2.7

Критичні контрольні точки (ККТ) визначено (ідентифіковані) групою НАССР та логічно обґрунтовано

 

 

 

 

 

Підпункт 3.21.1

пункту 3.21 розділу ІІІ
наказу № 590; пункт 2 частини третьої статті 21 ЗУ № 771

2.8

Обґрунтовані критичні межі для кожної ККТ встановлено

 

 

 

 

 

Підпункти
3.22.2, 3.22.4

пункту 3.22 розділу ІІІ
наказу № 590; пункт 3 частини третьої статті  21 ЗУ № 771

2.9

Процедури моніторингу щодо кожної ККТ, які дають можливість встановити, чи дотримані критичні межі, впроваджено

 

 

 

 

 

Підпункт 3.23.4

пункту 3.23 розділу ІІІ

наказу № 590; пункт 4 частини третьої статті 21 ЗУ № 771

2.10

Протоколи моніторингу ККТ ведуться та заповнюються відразу після проведення вимірювань та/або спостережень

 

 

 

 

 

Підпункт 3.23.5
пункту 3.23 розділу ІІІ

наказу № 590

2.11

Коригувальні дії для кожної ККТ, які можна негайно застосувати у випадку, коли моніторинг вказує на відхилення від критичних меж, відповідно до встановлених вимог розроблено та задокументовано

 

 

 

 

 

Пункт 3.24 розділу ІІІ
наказу № 590; пункт 5 частини третьої статті 21 ЗУ № 771

2.12

Процедури валідації та верифікації (перевірки), які дозволяють встановити, чи система НАССР працює правильно і ефективно, впроваджено

 

 

 

 

 

Пункт 3.25
розділу ІІІ
наказу № 590;

пункт 6 частини третьої статті 21 ЗУ № 771

2.13

Документи системи НАССР відповідають виду діяльності, обсягам виробництва, особливостям технологічних процесів та дозволяють перевірити впровадження та результативність застосування заходів контролю, передбачених системою НАССР

 

 

 

 

 

Підпункти
3.26.4, 3.26.5 пункту 3.26 розділу ІІІ

наказу № 590;

пункт 7 частини третьої статті  21

ЗУ № 771

 

ІІІ. Процедури, які забезпечують ефективне функціонування системи НАССР

3.1

Персонал потужності володіє пропорційними знаннями системи НАССР до його посадових обов’язків

 

 

 

 

 

Пункт 5.1
розділу V

наказу № 590;

пункт 2 частини першої статті 48 ЗУ № 771

3.2

Процедури проведення коригувальних та запобіжних заходів впроваджено

 

 

 

 

 

Пункт 5.14
розділу V

наказу № 590

3.3

Систему забезпечення простежуваності харчових продуктів, яка дозволяє оператору ринку встановити інших операторів ринку, які постачають йому харчові продукти (інші об’єкти санітарних заходів), та операторів ринку, яким він постачає харчові продукти (інші об’єкти санітарних заходів), впроваджено. Системи та процедури, що забезпечують доступність інформації про простежуваність компетентному органу за його запитами, застосовуються

 

 

 

 

 

Стаття 22 ЗУ № 771

3.4

Процедуру відкликання та вилучення харчових продуктів, які перебувають в обігу та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини, впроваджено

 

 

 

 

 

Пункт 7
частини другої статті 20 ЗУ № 771

 

Примітка. Пояснення до позначень, використаних у цьому акті перевірки:

"Так" – позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" – негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" –не вимагається від даного (конкретно узятого) об’єкта контролю;

"НН" – незначна невідповідність, яка не впливає на безпечність харчового продукту та його відповідність вимогам законодавства, не передбачає позачергових перевірок і є виключно запобіжним заходом щодо попередження порушення;

"ДО" – детальне описання виявлених невідповідностей. У разі використання цього позначення у розділі "Опис виявлених порушень" робиться відповідний запис із посиланням на номер відповідного питання.
 
ОПИС

виявлених порушень
 


з/п

Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів*

 

№

з/п
Питання щодо здійснення контролю
Відповіді на питання
Закон України

"Про основні засади державного нагляду (контролю)

у сфері господарської діяльності"
так
ні
дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного контролю оператора ринку письмово попереджено не пізніше як за десять днів до дня здійснення цього заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного контролю та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред’явлено

 

 

 

Частина п’ята статті 7,
абзац четвертий частини першої статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного контролю надано

 

 

 

Частина п’ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий частини першої статті 10

 

4

Перед початком проведення заходу державного контролю посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу оператора ринку (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

 
Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного аудиту та складеного акта перевірки
 
№

з/п
Пояснення, зауваження або заперечення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Підписи осіб, що брали участь у перевірці*
 
Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів:
 
____________________

(посада)
 
____________________

(підпис)
 
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
____________________

(посада)
 
____________________

(підпис)
 
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
____________________

(посада)
 
____________________

(підпис)
 
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
 
 
Оператор ринку (керівник суб’єкта господарювання) або уповноважена ним особа:
 
____________________

(посада)
____________________

(підпис)
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
____________________

(посада)
 
____________________

(підпис)
 
_____________________

(ініціали та прізвище)
Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного аудиту:
 
____________________

(посада)
 
____________________

(підпис)
 
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
____________________

(посада)
 
____________________

(підпис)
 
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
Примірник цього акта на ££ сторінках отримано ££.££.££££:
 
____________________

(посада)
____________________

(підпис)
_____________________

(ініціали та прізвище)
 
Відмітка про відмову від підписання оператором ринку (керівником суб’єкта господарювання) або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта:_________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Нормативно-правові акти,

відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного аудиту
 
№

з/п
Нормативно-правовий акт або нормативний документ
Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта

у Мін’юсті
Позначення
найменування
дата і номер
1
Закон України

 "Про основні принципи та вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів"
23 грудня 1997 року
№ 771
 
ЗУ № 771
2
Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджені наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
01 жовтня 2012 року
№ 590
09 жовтня 2012 року № 1704/22016
Наказ № 590
 
 
 
Директор Департаменту
тваринництва
 
М. Кваша
Ця частина акта заповнюється виключно оператором ринку (керівником суб’єкта господарювання) або уповноваженою ним особою.
Акт за результатами проведення заходу державного аудиту складається у двох примірниках, один з яких надається оператору ринку (керівнику суб’єкта господарювання) або уповноваженій ним особі, другий – залишається в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської районної державної адміністрації інформує, що 22-23 травня 2017 року у м. Сараєво, Боснія і Герцеговина (БІГ) заплановано проведення Восьмої міжнародної інвестиційної конференції «Сараєво Бізнес-форум 2017» під патронатом Президента БіГ.

На цьогорічному заході будуть представлені проекти в таких галузях, як: сільське господарство, енергетика, освіта, фінанси, інфраструктура, будівництво, туризм та ін. Докладніша інформація про захід міститься за посиланням http://sarajevobusinessforum.com

Всім зацікавленим підприємствам району, щодо можливості участі в бізнес-форумі, звертатися в Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

 

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє, що за інформацією листа Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації у період з 5 по 7 жовтня 2016 року відбудеться значна туристична подія в Україні, яка з року в рік набуває визнання серед представників туристичної сфери, 23-й Міжнародний туристичний салон UITM «Україна».

Цього року організатор UITM - компанія «Прем'єр Експо» (Україна) з метою ознайомлення відвідувачів і гостей виставки з туристичними можливостями українських міст та регіонів продовжить традицію акцентування на культурно-туристичному потенціалі України.

У роботі салону візьмуть участь понад 100 туристичних компаній, профільних асоціацій, готелів, транспортних агенцій, страхових компаній, представництв з багатьох країн світу, зокрема: Болгарія, Домініканська Республіка, Індонезія, Індія, Італія, Куба, Китай, Палестина, Перу, Словаччина, Таїланд, Танзанія, Туреччина. Угорщина, Україна, Франція тощо.

За додатковою інформацією щодо участі у виставці пропонуємо звертатися до представника компанії-організаіора виставки Юлії Желдак (тел.: (044) 496-86-45) та представників Мінеконочрозвигку Віталіни Мартиновської (тел.: 596-67-67*3462) та Марини Радової (тел. 596-67-56*3480)

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської  райдержадміністрації повідомляє

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської  райдержадміністрації повідомляє, що з  метою поглиблення інвестиційного діалогу та активізації торгівельно- економічних відносин із країнами Сходу Торгово-промислова палата України разом із посольством України в КНР запрошує всіх бажаючих взяти участь в Колективному стенді національних Інвестиційних проектів обласних, районних, селищних рад, компаній та приватних осіб на 8-ї сесії Ярмарку китайських інвестицій за кордон (далі - Ярмарок), який відбудеться 20-21 жовтня 2016 року у м. Пекін (КНР) за підтримки Комітету з розвитку і реформ КНР.

В рамках ярмарку організуються виставки, інвестиційні форуми, презентації проектів, ділові переговори та зустрічі на високому рівні. Партнерами Ярмарку є Світовий банк, Світова організація торгівлі, Програма розвитку ООН, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку, Асоціація сприяння розвитку світових інвестицій. Візьмуть участь представники підприємств реального сектору економіки, фінансових установ, сервісних компаній, державних органів влади, міжнародних організацій, працівників науково-дослідних об’єднань, експертів. Ярмарок надає великі можливості для Інвестування та налагодження партнерських зв’язків для її учасників, а також сприяє розвитку двостороннього та багатостороннього Інвестиційного співробітництва. Кожна сесія Ярмарку збирає представників більш ніж зі 100 країн і регіонів світу (планується участь більше ніж 1000 великих державних і приватних підприємств).

В рамках роботи 8-ї сесії Ярмарку відбудеться День України, презентація українських підприємств та інвестиційних проектів при підтримці Посольства України в Китаї.

У разі зацікавленості компанії щодо участі у вищезазначеному заході необхідно направити на електронну адресу: www-expo@ucci.org.ua         або

ems58@ukr.net наступну інформацію:

-                      назва компанії, організації;

-                      адреса, телефон, факс, електронна адреса;

-                      контактна особа (П.І.Б., тел., e-mail);

-                      види діяльності.

За додатковою Інформацією необхідно звертатися в ТПП України до керівника проекту - Станіслави Малахівської, тел. 067 232 92 20.

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє, що за інформацією Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проводить конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування у 2016 році» (далі - Конкурс).

Тематика Конкурсу:

 1.  Стимулювання економічної активності, створення робочих місць;
 2.  Об'єднання територіальних громад;
 3.  Центри надання адміністративних послуг.

Для участі у Конкурсі потрібно заповнити заявку у форматі Microsoft Word і надіслати її до 30 вересня 2016 року електронною поштою на адресу

 Best.Practice.Ukraine@coe.int.

Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик органів місцевого самоврядування з соціально-економічного розвитку територій. Учасники та переможці Конкурсу отримають суспільне визнання впроваджених інновацій, а також можливість обмінятися з колегами досвідом їхньої реалізації, оцінити ефективність своєї діяльності, поширити та вдосконалити власні напрацювавня.

Основні завдання Конкурсу:

- сприяння органам місцевого самоврядування у здобутті нових знань та обміні досвідом;                                                                                                '

 •  публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування як інструменту заохочення до діяльності у напрямі підвищення стандартів якості життя громади;
 •  поширення кращих практик та корисних ініціатив органів місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток територіальних громад.

З детальнішою інформацією про Конкурс можна ознайомитися на офіційному всб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або за телефонами:

 (044) 590-47-76; (044) 303-99-16.                                                                                      

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє, що за інформацією Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, 22-23 вересня 2016 року в м. Сєвєродонецьк облдержадміністрацією заплановано проведення Інвестиційного форуму в Луганській області (далі - Форум).

В роботі Форуму візьмуть участь представники Уряду України, посольств та консульств закордонних країн, міжнародних фінансових та донорських організацій, а також ділових кіл регіону та країни.

З метою представлення економічного та інвестиційного потенціалу області на належному рівні та підвищення результативності запланованих заходів Форуму щодо залучення фінансових (грантових, інвестиційних та кредитних) ресурсів у відновлення та розвиток регіону, для тих, кого зацікавила інформація,  надати дані щодо підприємств (організацій) району, які реалізують або зацікавлені в реалізації грантових, інвестиційних чи кредитних програми (проектів).

Інформацію просимо надати управлінню економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації до 22.08.2016 на паперових носіях та в електронному вигляді.

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської  райдержадміністрації повідомляє

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської  райдержадміністрації повідомляє, що з  метою поглиблення інвестиційного діалогу та активізації торгівельно- економічних відносин із країнами Сходу Торгово-промислова палата України разом із посольством України в КНР запрошує всіх бажаючих взяти участь в Колективному стенді національних Інвестиційних проектів обласних, районних, селищних рад, компаній та приватних осіб на 8-ї сесії Ярмарку китайських інвестицій за кордон (далі - Ярмарок), який відбудеться 20-21 жовтня 2016 року у м. Пекін (КНР) за підтримки Комітету з розвитку і реформ КНР.

В рамках ярмарку організуються виставки, інвестиційні форуми, презентації проектів, ділові переговори та зустрічі на високому рівні. Партнерами Ярмарку є Світовий банк, Світова організація торгівлі, Програма розвитку ООН, Конференція ООН з торгівлі та розвитку, Організація економічного співробітництва та розвитку, Асоціація сприяння розвитку світових інвестицій. Візьмуть участь представники підприємств реального сектору економіки, фінансових установ, сервісних компаній, державних органів влади, міжнародних організацій, працівників науково-дослідних об’єднань, експертів. Ярмарок надає великі можливості для Інвестування та налагодження партнерських зв’язків для її учасників, а також сприяє розвитку двостороннього та багатостороннього Інвестиційного співробітництва. Кожна сесія Ярмарку збирає представників більш ніж зі 100 країн і регіонів світу (планується участь більше ніж 1000 великих державних і приватних підприємств).

В рамках роботи 8-ї сесії Ярмарку відбудеться День України, презентація українських підприємств та інвестиційних проектів при підтримці Посольства України в Китаї.

У разі зацікавленості компанії щодо участі у вищезазначеному заході необхідно направити на електронну адресу: www-expo@ucci.org.ua         або

ems58@ukr.net наступну інформацію:

-                      назва компанії, організації;

-                      адреса, телефон, факс, електронна адреса;

-                      контактна особа (П.І.Б., тел., e-mail);

-                      види діяльності.

За додатковою Інформацією необхідно звертатися в ТПП України до керівника проекту - Станіслави Малахівської, тел. 067 232 92 20.

 

 

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації повідомляє

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації повідомляє, що в рамках продовження реалізації Проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» у відповідності до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України № 346- VIII від 20 квітня 2015 року, здійснюються заходи щодо визначення нових її учасників.

Листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (надалі - Мінрегіон), від 13.07.2016 № 7/12-8599, звертається увага на те, що субпроекти  соціального спрямування вартістю до 1 млн. євро інші сектори, в тому числі відновлення об’єктів транспортної інфраструктури до розгляду не приймаються.

До розгляду приймаються субпроекти з високим ступенем готовності проектної документації (наявність експертних висновків, розробленої проектної документації, договорів на проектування та ін.)

Для участі у даному Проекті необхідно надати свої пропозиції шляхом заповнення анкети та разом із зведеним переліком субпроектів і додатків до анкети, подати до 31.08.2016 року в паперовому вигляді на офіційну адресу Мінрегіону, та в електронному вигляді на електрону адресу.

Всим зацікавленим звертатися в управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації

 

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє, що за інформацією Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проводить конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування у 2016 році» (далі - Конкурс).

Тематика Конкурсу:

 1.  Стимулювання економічної активності, створення робочих місць;
 2.  Об'єднання територіальних громад;
 3.  Центри надання адміністративних послуг.

Для участі у Конкурсі потрібно заповнити заявку у форматі Microsoft Word і надіслати її до 30 вересня 2016 року електронною поштою на адресу

 Best.Practice.Ukraine@coe.int.

Конкурс проводиться з метою відбору, відзначення і поширення кращих практик органів місцевого самоврядування з соціально-економічного розвитку територій. Учасники та переможці Конкурсу отримають суспільне визнання впроваджених інновацій, а також можливість обмінятися з колегами досвідом їхньої реалізації, оцінити ефективність своєї діяльності, поширити та вдосконалити власні напрацювавня.

Основні завдання Конкурсу:

- сприяння органам місцевого самоврядування у здобутті нових знань та обміні досвідом;                                                                                                '

 •  публічне визнання досягнень органів місцевого самоврядування як інструменту заохочення до діяльності у напрямі підвищення стандартів якості життя громади;
 •  поширення кращих практик та корисних ініціатив органів місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток територіальних громад.

З детальнішою інформацією про Конкурс можна ознайомитися на офіційному всб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або за телефонами:

 (044) 590-47-76; (044) 303-99-16.                                                                                      

 

Управління економічного розвитку і торгівлі Марківської райдержадміністрації повідомляє, що відповідно до листа МЗС України з метою підвищення інформованості вітчизняного бізнесу щодо можливостей виходу на нові перспективні ринки збуту та диверсифікації експортних поставок, надаємо інформацію щодо можливостей залучення українських компаній агропромислової галузі до реалізації гуманітарних програм ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

За додатковою інформацією звертатися до Посольства України в Італійській Республіці emb_it@mfa.gov.ua

Оперативна інформація щодо можливостей залучення до гуманітарних програм ФАО ООН буде розміщуватися на офіційному веб-сайті Ради експортерів та інвесторів при МЗС України http://rei.mfa.gov.ua/ua

 

 

 

До відома суб'єктів підприємницької діяльності Марківського району

 

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації надає інформацію щодо правил реєстрації підприємств, які можуть експортувати свою продукцію до Арабської Республіки Єгипет.

Докладніше ознайомитись з вимогами до реєстрації документів можна на офіційному веб – сайті Єгипетського уряду http//www.goeic.gov.eg/en/index_r.asp.

Крім того, з текстом рішення на українській мові можна ознайомитись на веб – сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за посиланням:

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail90?lang=ukUA&id= e14e9795-8386-4eb7-a157-

81ba30eaa087&title=povidomlenniaProZmsnsVZakonodavstvigiptuSchodoPravilRestratsiiEksporteriv

 

 

Конференція в місті Слов’янську

17 травня 2016 року у місті Слов’янську, Донецької області відбулася конференція на тему: «Потреби, можливості та перспективи підприємців Сходу України» (далі – Конференція), координатором проведення якої виступив Центр міжнародного приватного підприємництва у рамках проекту USAID «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри».

Конференція була завершальним етапом проекту «Ми у бізнесі: залучення підприємців у постраждалих від конфлікту громадах», спрямованого на допомогу місцевим підприємцям та внутрішньо переміщеним особам у відновленні, розвитку чи переорієнтації бізнесу, оптимізації бізнес-процесів, щоб зменшити, наскільки це можливо, залежність від зовнішніх обставин.

У рамках проекту Центром міжнародного приватного підприємництва було проведено навчання підприємців пілотних міст проекту (м. Бердянськ Запорізької обл., м. Першотравенськ Дніпропетровської обл., м. Сватове і        м. Кремінна Луганської обл., м. Лозова Харківської обл. та м. Слов’янськ Донецької обл.) з розробки бізнес-планів, а також надано експертний супровід для підготовки бізнес-планів під конкретні бізнес-ідеї.

З матеріалами Конференції (фотозвіт, програма заходу та презентації доповідачів) можна ознайомитись на веб-сторінці «Національна платформа малого та середнього бізнесу» (http://platforma-msb.org/pidpryyemtsi-shodu-ochikuyut-pokrashhennya-sytuatsiyi-v-najblyzhchi-dva-roky/).

 

Начальник 

управління економічного

розвитку та торгівлі

райдержадміністрації                                                                  К.М. Тищенко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ПРОЕКТ

РАЙОННА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В МАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2016-2017 РОКИ

                                                                                        ПАСПОРТ

            Районної програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Марківському районі на 2016-2017 роки

Підстава для розроблення: закони України: «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про інвестиційну діяльність». 

1

Ініціатор розроблення Програми

Марківська районна державна адміністрація

2

Розробник Програми

управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

3

Відповідальний виконавець Програми

управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

4

Учасники Програми

 • управління агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 • відділ освіти райдержадміністрації;
 • відділ молоді та спорту райдержадміністрації;
 • Марківський районний центр зайнятості;
 • Марківське відділення Старобільської ОДПІ ГУ ДПФ служби у Луганській області;
 • Спілка підприємців Марківського району.

5

Термін реалізації

 

2016-2017 роки

6

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 • місцеві бюджети;

-

37

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Всього:

у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кошти місцевих бюджетів

в межах коштів, передбачених на відповідний рік

 

кошти інших джерел

по факту залучення коштів на заплановані заходи

І Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

Станом на 01.01.2016 мале підприємництво на території Марківського району представлене 350 зареєстрованими суб’єктами господарської діяльності (діючих – 317), з них:

– 37 зареєстрованих малих підприємств (в т. ч. діючих – 25 або 67,6 %);

– 313 зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (в т. ч. 292 – платники податків або 93,3 %).

У порівнянні з попереднім роком відбулось зменшення кількості суб’єктів малого та середнього підприємництва на 3,6 %, а саме малих підприємств та фізичних осіб-підприємців відповідно на 7,4 % та 3,3 %. У 2016 та 2017 роках прогнозується збільшення кількості суб’єктів господарювання до попереднього року на 1 % відповідно до 320 та 324 одиниць.

Зменшення кількості суб’єктів підприємницької діяльності відбувалося за рахунок як їх перереєстрації за межами області, так і припинення діяльності або ліквідації через проведення в регіоні антитерористичної операції (далі – АТО).

Станом на 01.01.2016 у районі діяло 25 малих підприємств. У розрахунку на 10 тис. наявного населення в районі припадало 16 малих підприємств. У 2016 та 2017 роках кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення майже не зміниться.

У 2015 році в районі налічувалось 292 фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки. У розрахунку на 10 тис. наявного населення в районі припадало 19 фізичних осіб-підприємців.

У 2015 році зменшення кількості приватних підприємців у розрахунку на 10 тис. наявного населення склало 0,5 %, у 2016 та 2017 роках прогнозується  незначне збільшення цього показника до попереднього року на 1,0 %.

Станом на 01.01.2016 кількість зайнятих у малому підприємництві склала 1744 особи, із них:

 • на малих підприємствах – 1322 особи;
 • фізичних осіб-підприємців з найманими ними працівниками –
  422 особи (в т. ч. наймані працівники – 130 осіб).

Очікується, що у 2016 році цей показник зросте на 0,5 % (1753 особи). У 2017 році відбудеться збільшення кількості зайнятих у малому підприємництві на 1,0 % до попереднього року і становитиме 1771 особи.

В тому числі у 2016 році у порівнянні з попереднім роком кількість зайнятих на малих підприємствах збільшиться на 0,5 % та складе 1329 осіб. У 2017 році кількість зайнятих на малих підприємствах збільшиться до 1336 осіб.

Щодо кількості фізичних осіб-підприємців разом із найманими ними працівниками також очікується тенденція до зростання. У 2016 році цей показник становитиме 426 осіб (зростання на 1,0 % до попереднього року). У 2017 році показник складе 430 осіб.

Однією з форм підприємницької діяльності в сільському господарстві є фермерське господарство. Економічною основою фермерських господарств є приватна власність на землю та інші засоби виробництва.

Розвиток фермерських господарств є одним із напрямків соціально-економічних перетворень на селі, розвитку вітчизняного агровиробництва.

В районі станом на 01.01.2016 року в районі здійснювали діяльність 18 фермерських господарства, в користуванні яких знаходиться 946,1 га сільгоспугідь, в т.ч. ріллі – 923,5 га. В середньому на одне господарство припадає 52,6 га сільгоспугідь. Загальна сума надходжень до бюджетів всіх рівнів від діяльності фермерських господарств в 2015 році склала 260,2 тис. грн. Для порівняння у 2014 році – 84,9 тис. грн.

За період з 2006 року по 01.01.2016 року загальна кількість діючих фермерських господарств скоротилася з 27 до 18 підприємств, на 70 %. Через брак інформації важко достеменно з’ясувати причини скорочення кількості господарств. Можна припустити, що воно пов’язане з кризовим становищем сільського господарства та приходом на ринок великих сільськогосподарських підприємств.

Для спрощення процедури започаткування підприємницької діяльності при Марківській райдержадміністрації створено та діє центр надання адміністративних послуг.

За період створення центром надання адміністративних послуг надано 5858 адміністративних послуг. 

 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва залучалися до участі в регіональних закупівлях. Ними укладено біля 390 договорів на загальну суму майже 1599 тис. грн.

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створені і постійно оновлювалися розділи: «Центр надання адміністративних послуг», «Розвиток підприємництва» та «Регуляторна політика», на яких міститься інформація із зазначених питань.

Управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації проводилася робота щодо залучення до участі у виставках-ярмарках суб’єктів малого підприємництва, фермерських господарств, сільгосптоваровиробників, підприємств харчової промисловості.

Протягом 2013-2015 років із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 23 безробітних на загальну суму 294,7 тис. грн.

Марківським центром зайнятості протягом останніх двох років проведено профінформаційних та профконсультаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, у яких взяли участь 538 мешканців району.

Протягом 2013-2015 роки суб’єктами малого бізнесу було сплачено податків та зборів до бюджетів усіх рівнів у сумі 2912,8 тис. грн.

Створено умови для самозайнятості суб’єктів господарювання. Протягом 2013-2015 років за рахунок малого і середнього підприємництва створено 282 нових робочих місця.

Проте, незважаючи на всі позитивні зрушення, що відбулися протягом дії районної Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Марківському районі на 2013-2015 роки, деякі питання, які потребують додаткового опрацювання, і досі залишаються відкритими.

Проблемними питаннями розвитку підприємництва залишаються:

- нестабільність законодавства у сфері розвитку малого та середнього підприємництва, що не дає можливості суб’єктам підприємництва планувати свою діяльність на тривалий період;

- обмеженість фінансових ресурсів суб’єктів малого та середнього підприємництва на реалізацію інвест- та бізнес-проектів, спрямованих на зростання виробничих потужностей і робочих місць, складність доступу до зовнішніх джерел фінансування та залучення інвестицій;

- недостатній рівень ресурсного, інформаційного та консультативного забезпечення суб’єктів підприємництва, у тому числі з питань експортної діяльності;

- недостатній рівень розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- низький рівень залучення соціально незахищених верств населення, в тому числі молоді та сільського населення до малого та середнього підприємництва.

Однією з основних умов подолання негативних тенденцій є розроблення комплексу заходів щодо розв’язання проблем, які перешкоджають подальшому розвитку малого і середнього підприємництва. Розв’язання таких проблем належить до компетенції центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних органів, що здійснюють регулювання в окремих сферах діяльності, органів місцевого самоврядування і потребує комплексного підходу, скоординованої діяльності на основі використання програмного методу.

Розв’язання проблем потребує розроблення, прийняття і виконання Районної програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Марківському районі на 2016-2017 роки.

Програма тісно пов’язана з Програмою економічного і соціального розвитку Марківського району на 2016 рік, є логічним продовженням районної Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Марківському районі на 2013-2015 роки.

 

ІІ Мета Програми

Мета Програми – створення сприятливих умов для розвитку і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого і середнього підприємництва та ефективного використання їх потенціалу, як одного із важливих чинників вирішення економічних і соціальних проблем.

 

IІІ Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації

Програми (SWOT-аналіз)

Сильні сторони (S)

Слабкі сторони (W)

 1. наявність банківських та інших фінансово-кредитних установ;
 2. функціонування центру надання адміністративних послуг, що сприяє спрощенню започаткування та ведення підприємницької діяльності;
 3. наявність освітніх установ та можливість перекваліфікації працівників;

4)     наявний мінерально-сировинний потенціал;

5)     наявність вільних виробничих площ;

6)     наявність транспортних комунікацій;

7)     прагнення місцевих органів влади до створення інвестиційно-привабливого іміджу району;

8)     наявність робочої сили, здібної до перекваліфікації.

 1. недостатнє або відсутнє фінансування програми підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва з місцевих бюджетів;
 2. брак кваліфікованої робочої сили певних професій (невідповідність між попитом і пропозицією на місцевому ринку праці);
 3. пасивність підприємців в отриманні інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства;
 4. низький рівень участі юридичних, фізичних осіб та громадських об’єднань підприємців в реалізації регуляторної політики;
 5. обмеженість можливості кредитування банківськими установами малих та середніх підприємств;
 6. відсутність стартового капіталу для започаткування бізнесу та брак обігових коштів для розвитку бізнесу;
 7. наявність «тіньової» діяльності суб’єктів підприємництва;
 8. недостатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва.

Можливості (O)

Загрози (Т)

 1. розширення співробітництва з міжнародними інституціями та залучення міжнародної технічної допомоги;
 2. прийняття низки нормативно-правових актів, спрямованих на дерегуляцію у сфері господарської діяльності;
 3. наявність Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»;
 4. проведення міжнародних заходів, фестивалів, виставок та ярмарків;
 5. покращання інвестиційної привабливості району;
 6. створення сучасних елементів інфраструктури підтримки підприємництва (бізнес-інкубаторів індустріальних і технологічних парків тощо);

7)     політика інтеграції України в ЄС і світову спільноту;

8)     участь міжнародного банківського капіталу в інвестиційних процесах в Україні.

 1. проведення на території області АТО;
 2. знецінення національної валюти;
 3. значне подорожчання споживчих товарів;
 4. підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів, газу, електроенергії, комунальних послуг;
 5. низька платоспроможність населення;
 6. міграція висококваліфікованих кадрів;
 7. недосконалість податкового законодавства;
 8. важкий доступ до кредитних ресурсів;
 9. відсутність ефективних механізмів підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності.


ІV Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування. Строки виконання Програми

Програма забезпечує комплексний підхід до вирішення завдань щодо створення належних умов ведення бізнесу та ефективної системи підтримки малого та середнього підприємництва в районі.

Реалізація Програми дозволить поетапно реалізувати комплекс заходів подальшого спрощення умов ведення бізнесу в поєднанні з розширенням механізмів підтримки малого підприємництва. Це сприятиме цільовому спрямуванню ресурсів на вирішення проблем у сфері малого підприємництва і підвищенню його конкурентоспроможності, а також подоланню диспропорцій в регіональному розвитку, що відповідає цільовим орієнтирам, визначеним в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5.

Програма надасть змогу сконцентрувати зусилля місцевих органів влади, закладів, установ, організацій на виконання визначених завдань та забезпечити ефективний розвиток і підтримку малого підприємництва в Марківському районі на 2016-2017 роки.

Витрати на виконання заходів Програми здійснюються за рахунок державного, місцевих бюджетів, а також інших джерел. Розрахунки наведені у додатку 2 до Програми.

 

V Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

 1. здійснення регуляторними органами планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;
 2. забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики;
 3. фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва;
 4. стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва;
 5. інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності;
 6. сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;
 7. покращення іміджу малого і середнього підприємництва;
 8. ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності;
 9. розширення мережі та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва;
 10. покращення якості надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності;
 11. підвищення взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, та органів влади;
 12. підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва;
 13. навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності;
 14. підтримка та розвиток підприємницької діяльності у сільській місцевості.

Виконання Програми дасть змогу:

 • впроваджувати державну регуляторну політику за принципами передбачуваності та прозорості шляхом залучення до її реалізації суб’єктів підприємництва та громадськості;
 • підвищити ефективність діяльності центру надання адміністративних послуг, що сприятиме скороченню матеріальних і часових витрат;
 • покращити рівень ресурсного та інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності району;
 • брати участь засобам масової інформації у підтримці та розвитку малого підприємництва через подальший розвиток системи інформаційного забезпечення, регулярне висвітлення проблемних питань малого підприємництва та його ролі у розвитку економіки району;
 • підвищити імідж підприємця та сформувати позитивну суспільну думку щодо підприємництва; відзначити кращих підприємців за значний внесок в економічний розвиток району під час проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця;
 • надавати кваліфіковану консультаційну підтримку суб’єктам підприємницької діяльності;
 • надалі розвивати інфраструктуру підтримки підприємництва в районі;

підготувати кваліфіковані

 • кадри для суб’єктів господарювання та навчити незайняте населення району основам підприємницької діяльності;
 • впровадити інвестиційні проекти у пріоритетних напрямках розвитку економіки.

 

VІ Напрями діяльності та заходи Програми

Мале підприємництво за сприятливих умов залучення інвестицій здатне стати основою економічного процвітання, рушійною силою інноваційного розвитку і формування конкурентного середовища, що є важливим фактором економічної інтеграції України до європейської спільноти. Крім того, сьогодні малий та середній бізнес відіграє вирішальну роль у вирішенні проблем зайнятості населення за рахунок створення економічно доцільних нових робочих місць.

Програмою передбачено реалізація заходів за наступними напрямками:

 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;
 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;
 3. Ресурсне та інформаційне забезпечення;
 4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва;
 5. Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого і середнього підприємництва;
 6. Цільові проекти та підпрограми:

- участь підприємницьких структур в реалізації проекту Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення Донбасу»;

- реалізація підпрограми «Підтримка та розвиток підприємницької діяльності у сільській місцевості».

Конкретні заходи щодо реалізації зазначених напрямів визначені у додатку 1 до Програми.

 

VІІ. Ресурсне забезпечення Програми

Витрати на виконання заходів Програми здійснюються за рахунок державного, місцевих бюджетів та небюджетних джерел. Розрахунки наведені у додатку 2 до Програми.

Джерела фінансування

Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн

разом

2016 рік

2017 рік

Районний (місцевий) бюджет

1,2

0,5

0,7

Загальний обсяг ресурсів

1,2

0,5

0,7

 

 

VІІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації здійснює координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій району.

Виконавці заходів Програми щоквартально, до 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом інформують управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації про хід їх виконання.

ІХ. Очікувані показники виконання заходів Програми

Результатом реалізації Програми стане подальший розвиток малого підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння створенню оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування суб’єктів малого підприємництва району, вирішення проблем безробіття.

Очікувані показники виконання заходів Програми наведені у таблиці 1.

Якісними показниками результативності виконання заходів Програми можна визначити:

 1. зменшення часу на отримання адміністративних послуг;
 2. зменшення або відсутність скарг суб’єктів підприємницької діяльності на дії або прийняті рішення посадових осіб органів виконавчої влади в районі;
 3. створення здорової конкуренції у підприємницькому середовищі;
 4. вихід на зовнішній ринок через реалізацію готової продукції;
 5. формування середнього прошарку суспільства, створення ефективного власника;
 6. підвищення рівня обізнаності та кваліфікаційної підготовки підприємців;
 7. доступ суб’єктів господарювання до інвестиційних ресурсів та до коштів донорів і проектів міжнародної технічної допомоги.

Отже, реалізація Програми сприятиме створенню оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування суб’єктів малого підприємництва району.

Крім того, реалізація заходів Програми дозволить залучити до підприємницької діяльності молодь, малозабезпечені верстви населення, сприятиме скороченню рівня безробіття, надасть можливість підвищити соціальну захищеність найманих працівників.

Таблиця 1

з/п

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми (найважливіші цільові показники)

Дані станом на
(на 01.01.2016)

Очікувані показники
(прогноз на
01.01.2017)

 

1

Кількість діючих суб’єктів МСП, одиниць, в т.ч.:

317

320

 

1.1

 - малих підприємств

25

25

1.2

 - фізичних осіб-підприємців

292

295

 

2

Кількість суб’єктів МСП на 10 тис. осіб населення, одиниць

16

16

 

3

Чисельність зайнятих у МСП (включаючи фізичних осіб-підприємців), осіб

1744

1753

 

4

Частка малих та середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції регіону, %

100

100

 

5

Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць

18

18

 

6

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП, одиниць:

9

9

 

6.1

банківські установи

3

3

 

6.2

кредитні спілки

3

3

 

6.3

страхові компанії

3

3

 

7

Громадські об'єднання суб'єктів підприємництва

1

1

 

8

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти:

139

140

 

8.1

 - кількість договорів (од.)

390

392

 

8.2

 - обсяги (тис. грн)

1599,0

1607,0

 

9

Кількість створених робочих місць (од.)

41

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про хід виконання районної Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Марківському районі на 2013-2015 роки за 2014 рік


Щодо проведення міжнародних виставково-ярмаркових заходів у 2014 році


Звіт про хід виконання районної Програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Марківському районі на 2013-2015 роки за 2013 рік


 

Налагодження зв’язків для Вашого підприємства !


 

До відома керівників малого та середнього бізнесу!


 

Що робити, якщо до Вас прийшли з перевіркою


 

І Балтійсько-Чорноморський економічний форум


|| Наступна сторінка
Сторінки: 1 2 3
Марківська районна державна адміністрація
92400, Україна, смт. Марківка, вул.Леніна, 18
Тел. (06464) 9-19-85, факс 9-18-56
Веб-сайт: http://mar.loga.gov.ua
E-mail: gosadm@mar.lg.ukrtel.net
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.mar.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Марківська РДА