Текст документа:

Про організацію та хід підготовки проведення весняно-польових робіт в агроформуваннях району


Марківська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17 березня 2017 року № 80


Про організацію та хід підготовки проведення весняно-польових робіт в агроформуваннях району


УКРАЇНА

МАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної державної адміністрації

 

«17 » березня 2017 року                         Марківка                                                                                                  № 80

 

Про організацію та хід 

підготовки проведення 

весняно-польових робіт в     

агроформуваннях району

        

Керуючись Земельним Кодексом України, Законами України: «Про місцеві державні адміністрації» «Про оренду землі», «Про насіння», «Про охорону праці», «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України», постановами Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року № 328 «Питання державного комітету з нагляду  за охороною праці”, від 11 лютого 2010 року № 164 «Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур в сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах» управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації спільно з сільгосптоваровиробниками району проведена робота по обстеженню озимих культур, умов зберігання і  забезпеченості насіннєвого фонду, мінеральними добривами, пестицидами, пально-мастильними матеріалами, підготовці і ремонту тракторів, ґрунтообробної і посівної техніки, техніки для внесення мінеральних добрив та обробки від шкідників, проведенню навчання і атестації механізаторських  кадрів, проходженню медичного огляду працівників агроформувань, організації охорони праці до проведення весняно-польових робіт 2017 року .

         Під урожай 2017 року планується посіяти ранні ярові та зернобобові культури на площі 873 гектар, підживлено озимих культур на зерно на площі  5374 гектари.

         Кукурудза на зерно - 2,3 тисяч гектар, сорго на зерно - 93 гектари, соняшник - 18,8 тисяч гектар, кормові культури - 1,8 тисяч гектар.

Господарствами закуплено 6,4 тис. тонн азотних добрив для проведення підживлення озимих культур та внесення при сівбі.

         Згідно з розрахунком робочого плану для виконання всього комплексу весняно-польових робіт поточного року буде задіяно 47 тракторів, 68 сівалок, 5 посівних комплексів, 4 розкидачі мінеральних добрив, 41 вантажний автомобіль.

         Пально-мастильними матеріалами агроформування району забезпечені: дизельним паливом на 92 %, бензином на 69 %, технічними маслами на 86 %.

         Проведений медичний огляд працівників, робота яких пов'язана з можливістю впливу на їхнє здоров'я чинників виробничого середовища. 

Виходячи з вищевикладеного та з метою покращення ходу проведення весняно-польових робіт:

       

 1. Інформацію про проведення весняно-польових робіт взяти до відома.

 

2. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств всіх форм власності:

2.1. Провести періодичні медичні огляди до початку проведення весняно-польових робіт і інструктажі з техніки безпеки праці з механізаторами, які задіяні у весняно-польових роботах і створити безпечні умови праці згідно встановлених норм, обладнати місця відпочинку, забезпечити працюючих спеціальним одягом, засобами особистого захисту.

2.2. Розробити план організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при проведенні комплексу весняно-польових робіт.

2.3. Переглянути та затвердити склад бойових розрахунків добровільних пожежних команд, спільно з пожежною інспекцією провести їх навчання за програмою пожежного мінімуму, здійснити страхування життя членів команд.

2.4. Відремонтувати пожежні автомобілі та пристосовану для гасіння пожежну техніку.

2.5. Відремонтувати системи водозабору та підготувати місця під’їзду до водоймищ для заправки пожежної техніки.

2.6. Укомплектувати пожежні команди (дружини), виробничі приміщення і транспортні засоби, сільськогосподарську техніку первинними засобами пожежегасіння та інвентарем згідно встановлених норм.

 

3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації   (Каркачов В. І.):

3.1. Взяти під контроль проведення комплексу весняно-польових робіт в господарствах району.

3.2. Запровадити постійний моніторинг цін на насіння, мінеральні добрива, пально-мастильні матеріали та забезпечити їх доведення до сільгосптоваровиробників.

3.3. Взяти під постійний контроль використання ріллі товаровиробниками усіх форм власності.

 

4. Редакції районної газети “Вісті Марківщини” (Бітімєрова І.В.) висвітлювати хід весняно-польових робіт в місцевих засобах інформації.

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою та покладаю на начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Каркачова В.І.

 

 

Перший заступник голови,

в.о. голови райдержадміністрації                                                    С.М. Трубіцин