Текст документа:

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних

послуг у Марківському районі


Марківська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 грудня 2013 року № 642


Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних

послуг у Марківському районі


 

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних послуг у

Марківському районі

 

Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», враховуючи Примірний регламент центру надання адміністративних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів Україні від 1 серпня 2013 року № 588 та з метою забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, створення зручних і сприятливих умов під час отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання:

 

1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг у Марківському районі, що додається.

 

2. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації Коротун О.В. подать дане розпорядження в газету «Радянське слово» для оприлюднення.

 

3. Дане розпорядження набирає чинності з 01 січня 2014 року або з дати його оприлюднення.

 

  1. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

        ГОЛОВА РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                  А.К.ЛИГУТА

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

  Додаток

     до розпорядження голови              

                                                                      райдержадміністрації

                                                                    від «10» грудня2013642

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг

у Марківському районі

 

Загальна частина

 

1. Регламент центру надання адміністративних послуг (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг у Марківському районі (далі - центр), порядок дій адміністраторів центру та державних адміністраторів, їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг.

 

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги» (Закон N 5203-VI).

 

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

 

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб'єктів звернення.

 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

 

5. Центр розміщується в центральній частині селища міського типуМарківка в адміністративній будівлі управління агропромислового розвитку Марківської райдержадміністрації в зручному для суб'єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

 

Адреса Центру: 92400,

Луганська обл., смт Марківка, пров Південний, 2

 

На вході до будівлі розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

 

Графік роботи центру затверджується головою районної державної адміністрації, який прийняв рішення про його утворення, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги» (додаток 1).

 

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб'єктів звернення.

 

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

 

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб'єктів звернення працівниками центру. Суб'єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

 

Відкрита частина включає сектори прийому, інформування, очікування та обслуговування суб’єктів звернення за адміністративною послугою.

 

Відкрита частина розміщується на другому поверсі будівлі.

 

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв'язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

 

Вхід до закритої частини центру суб'єктам звернення забороняється.

 

7. Прийом суб’єктів звернення  облаштовується при вході до приміщення центру. У цьому секторі здійснюється загальне інформування та консультування суб'єктів звернення з питань роботи центру.

 

8. Сектор облаштовується з метою ознайомлення суб'єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.Для інформування суб’єктів зверхня розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

 

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб'єктами звернення необхідних документів.

 

9. Сектор очікування перетинається з сектором інформування. Сектор  облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

 

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

 

10. Сектор обслуговування утворюється за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб'єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

 

11. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб'єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

 

12. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах озміщується інформація, зокрема, про:

 

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сторінки, електронної пошти;

 

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

 

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

 

строки надання адміністративних послуг;

 

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

 

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 

супутні послуги, якщо такі  надаються в приміщенні центру;

 

прізвище, ім'я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

 

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

 

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

 

положення про центр;

 

регламент центру.

 

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб'єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються по суб'єктам надання адміністративних послуг.

 

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб'єктів звернення.

 

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів. У разі можливості на інформаційних терміналах (у разі його наявності) розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

16. На основі узгоджених рішень із суб'єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг, консультування, та безоплатні юридичні послуги (громадські приймальні з надання юридичної допомоги).

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних

 послуг

 

17. Марківська райдержадміністрація, як орган що утворив Центр, а також керівник центру можуть вносити суб'єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

 

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб'єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток, регламентів (згідно із законодавством.

 

Робота інформаційного підрозділу центру

 

19. Для надання допомоги суб'єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб'єктів звернення у центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

 

Інформаційний підрозділ центру також:

 

інформує за усним клопотанням суб'єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції центру;

 

консультує суб'єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

 

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб'єктам звернення до прийому їх адміністратором.

 

При відсутності інформаційного підрозділу всі вище перераховані функції виконують адміністратори центру.

 

20. Марківська райдержадміністрація, як орган, що утворив центр, створює та забезпечує роботу розділу на своїй веб-сторінці, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про місце розташування центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під'їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб'єктів звернення інформація.

 

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на інформаційних терміналах, у разі їх наявності) та на веб-сторінці райдержадміністрації, повинна бути актуальною і повною.

 

Інформація на веб-сторінці має бути зручною для пошуку та копіювання.

 

22. Суб'єктам звернення, які звернулися до центру з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

Керування чергою в центрі

 

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб'єктів звернення у центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

 

24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб'єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб'єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

 

25. У центрі може здійснюватися попередній запис суб'єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру та/або через засоби телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), електронної реєстрації на веб-сторінці райдержадміністрації розділ «Центр надання адміністративних послуг». Прийом суб'єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 10 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документ в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

 

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб'єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у центрі

 

27. Прийняття від суб'єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі.

 

28. Прийняття від суб'єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

 

29. Суб'єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

 

30. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб'єкта звернення, пред'являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

 

31. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб'єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб'єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб'єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

 

32. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та / або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, то він за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

 

33. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

 

34. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається суб’єктом надання адміністративної послуги  на основі наявних документів відповідно до законодавства.

 

35. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб'єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 

36. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів  (додаток 4), у якому зазначаються інформація про заяву, перелік документів, поданих суб'єктом звернення до неї та спосіб отримання вхідного пакету документіву трьох примірниках.

 

37. Суб'єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній формі. Третій примірник, разом з вхідним пакетом документів, передається суб’єктові надання адміністративної послуги.

38. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів зобов'язаний з'ясувати прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб'єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв'язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

 

39. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (додаток 2) (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

 

40. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв'язку і він не містить інформації про прийнятний для суб'єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб'єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв'язку.

 

41. Після реєстрації вхідного пакета документів в Журналі адміністратор центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

 

42. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб'єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб'єктів надання адміністративних послуг.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

43. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27 - 42 цього Регламенту, адміністратор центру зобов'язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб'єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи (додаток 3) із зазначенням часу, дати та найменування суб'єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

 

44. Передача справ у паперовій формі від центру до суб'єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку або в інший спосіб.

 

45. Після отримання справи суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

 

46. Контроль за дотриманням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов'язків за рішенням керівника центру.

 

47. Суб'єкт надання адміністративної послуги зобов'язаний:

 

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

 

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про хід розгляду справи.

 

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру невідкладно інформує про це керівника центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення

 

48. Суб'єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

 

49. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб'єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

50. Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб.

 

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб'єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

 

51. У разі не зазначення суб'єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб'єктові звернення засобами поштового зв'язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

 

52. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб'єктові звернення.

 

53. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб'єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори (державні адміністратори) і керівник центру.

 

54. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб'єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, що утворив центр, зберігається у центрі.

 

Усі матеріали справи зберігаються у суб'єкта надання адміністративної послуги.

 

 

      КЕРІВНИК АПАРАТУ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ                                              Н.М.ТИЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток 1

до Регламенту Центру надання

     адміністративних послуг

                                                                                   у Марківському районі

 

 

Графік

 роботи Центру надання адміністративних послуг

 у Марківському районі 

 

 

Понеділок, вівторок з 8-00год. до 17-00 год. (п’ятниця до 16 - 00 год.),

 

середа, четвер з 8-00 год. до 20-00 год.,

 

субота з 8-00 год. до 15-00 год.

 

(крім святкових днів),

 

вихідний - неділя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                  


 

 

Додаток 2

до Регламенту Центру надання

                                                                 адміністративних послуг

                                                                                                                                         у Марківському районі

 

Журнал

 реєстрації вхідного пакету документів суб'єктів звернення

 для отримання адміністративної послуги

 

 Реєстра-

ційний

номер

 

Дата реєстрації документів

Контрольний термін виконання послуги

Дата видачі результату послуг

Відомості про суб'єкта звернення (П.І.Б фізичної особи або найменування юридичної особи)

Назва адміністративної послуги         

 

ПІП працівника ЦНАП

Результат надання адміністративної послуги

Підпис суб’єкта звернення

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

                       

 

 

Додаток 3

до Регламенту Центру надання

                                                                          адміністративних послуг

                                                                                                                                                  у Марківському районі

 

лист - проходження адміністративної послуги

адміністративна справа № ____________

                Адміністратор ЦНАП/

Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги

П.І.Б.

адміністратора ЦНАП/ представника суб’єкта надання адміністративної послуги

(підписи)

Дата та час :

 

Дата та час:

 

Реєстрації надходження заяви та вхідного пакету документів від суб’єкта звернення  до адміністратора ЦНАП

Передачі/ прийняття заяви та вхідного пакету документів до  суб’єкту надання адміністративної послуги

(підписи осіб)

Реєстрації  відповідного  рішення суб’єктом надання адміністративної послуги (адміністративна послуга)

(Вихідний номер)

Передачі  та прийняття відповідного рішення (адміністративної послуги) адміністратору ЦНАП

(підписи осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

повідомлення замовника про готовність документу для отримання:

 

Дата__________________за телефоном____________________ П.І.Б_____________________________     ____________

                                                                                                                                         (адміністратора)                                  (підпис)

                                              

                             дата поштового відправлення ____________________ ________________________________________

(у разі нез’явлення замовника для одержання письмового повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги)

Послуга заявником отримана:

 

„_____”________  20___ р.                                          _________________  _________________________________

                                                ( підпис)                 (ініціали та прізвище заявника)

 


 

      Додаток 4

до Регламенту Центру надання

      адміністративних послуг

                                                                                    у Марківському районі

 

 

ОПИС

документів, що додаються до заяви суб'єкта звернення

для отримання адміністративної послуги

 

(П.І.Б. фізичної особи або назва юридичної особи)

 

________________________________________________________________________________________________________

(Назва адміністративної послуги)

 

Справа № ______від ____________20___ р.

 

 

№ з/п

Назва документу

Кількість екземплярів

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________

(спосіб отримання адміністратором вхідного пакету документів)

 

 

Адміністратор                                                   __________________________

                                                                                     (підпис)

 

Заявник                                                              __________________________

                                                                                     (підпис)