Текст документа:

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг у Марківському районі


Марківська РДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 грудня 2013 року № 643


Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг у Марківському районі


      Відповідно до пункту 1 статті 13, статей 31, 33, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 на виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 27червня 2013 №305 та з метою спрощення та вдосконалення процедури надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов під час отримання адміністративних послуг:

 

  1. Затвердити:

       1.1. Положення про ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ у Марківському районі, що додається.

        1.2.  Посадову інструкцію керівника Центру надання адміністративних послуг Марківської районної державної адміністрації (додається).

 

        2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

        ГОЛОВА РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ                          А.К.ЛИГУТА

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Марківської районної державної адміністрації    

                                                                                                                               від «10» грудня2013643

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг

у Марківському районі

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг у Марківському районі (далі - Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг».

 

1.2. Центр надання адміністративних послуг у Марківському районі (далі - Центр) – це структурний підрозділ Марківської райдержадміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

1.3. Центр утворено з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

 

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про адміністративні послуги»  та Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

 

II. Організація роботи Центру

 

2.1. Основними завданнями Центру є:

 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

2.3. На кожну адміністративну послугу, результатом надання якої не є видача документу дозвільного характеру, суб’єктом надання адміністративної послуги (а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, - органом якому вона підпорядковується) розробляються та затверджуються  інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання адміністративної послуги та вимоги щодо підготовки зазначених карток.

 

На кожну адміністративну послугу, результатом надання якої є видача документу дозвільного характеру, розробляються та затверджуються  регламент (інформаційна картка) та технологічна картка адміністративної послуги відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регламентують порядок надання адміністративної послуги та вимоги щодо підготовки зазначених карток.

 

2.4. З метою надання консультацій, роз’яснень щодо процедури надання адміністративних послуг, безкоштовної юридичної допомоги, у роботі Центру можуть приймати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг, основними завданнями яких є:

 

2.4.1. забезпечення надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

2.4.2. забезпечення адміністраторів інформаційними та технологічними картками щодо надання адміністративних послуг, державних адміністраторів регламентами (інформаційними картками) та технологічними картками з видачі документів дозвільного характеру;

 

2.4.3. вжиття в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

 

2.4.4. забезпечення адміністраторів та державних адміністраторів  інформацією для розміщення на інформаційних стендах Центру, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в розділі «Центр надання адміністративних послуг» в мережі Інтернет, та у друкованих засобах масової інформації;

 

2.4.5. надання суб’єктам звернень безкоштовної юридичної допомоги, в межах своєї компетенції.

 

2.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації, та обов’язково включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

 

2.6. У Центрі за рішенням голови райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг.

 

2.7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

2.8. Складовою частиною Центру є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

2.9. Інформація щодо роботи Центру розміщується на інформаційних стендах у приміщенні Центру, на офіційному сайті Марківської райдержадміністрації, у друкованих засобах масової інформації.

 

На інформаційних стендах розміщується інформація про:

 

1) графік роботи Центру (дні роботи та прийомні години);

 

2) перелік адміністративних послуг, які надаються  через Центр;

 

3) інформаційні картки, регламенти (інформаційні картки) адміністративних послуг, які надаються через Центр;

 

4) бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

 

5) адресу, поштовий індекс приміщення,  в якому розташовано Центр;

 

 6) номери довідкових телефонів Центру;

 

7) адресу веб-сайту Центру, факс, електронну пошту Центру;

 

8) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 

9) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

 

10) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його телефону, адресу електронної пошти.

 

2.10. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг у Центрі розміщується відповідна скринька.

 

2.11. З метою вивчення суспільної думки щодо якості надання адміністративних  послуг у Центрі проводиться опитування суб’єктів звернень.

 

2.12. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора, а з питання видачі документа дозвільного характеру – до державного адміністратора, які організовують надання адміністративних послуг.

 

2.13. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

 

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою райдержадміністрації.

 

2.14. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 

2.15. Основними завданнями адміністратора є:

 

2.15.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

2.15.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 

2.15.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

2.15.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

2.15.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

2.15.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

2.16. Адміністратор має право:

 

2.16.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

2.16.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 

2.16.3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

2.16.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

2.16.5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 

2.17. Центр очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу:

 

2.17.1. здійснює керівництво роботою Центру, несе відповідальність за організацію діяльності Центру;

 

2.17.2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

 

2.17.3. координує діяльність адміністраторів, державних адміністраторів контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

2.17.4. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації;

 

2.17.5. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

 

2.17.6. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів та державних адміністраторів;

 

2.17.7. може здійснювати функції адміністратора;

 

2.17.8. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим Положенням.

 

2.18. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

2.19. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. Центр не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

 

За рішенням голови Марківської райдержадміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 

 2.20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

 

III. Відповідальність у сфері надання адміністративних послуг

 

 3.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори, державні адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

3.2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів, державних адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

 3.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами, державними адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

 

     Керівник апарату

райдержадміністрації                                                         Н.М.Тищенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Марківської  

районної державної адміністрації    

                                                                       від «10» грудня2013643

 

 

Посадова інструкція

керівника Центру надання адміністративних послуг

 у Марківському районі

 

1. Загальні положення


1.1 Керівник центру надання адміністративних послуг - посадова особа райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг, здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру

1.2 Керівник центру надання адміністративних послуг призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної адміністрації.

1.3 Керівник центру надання адміністративних послуг повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше трьох років чи стаж роботи в інших сферах управління не менше п’яти років.

1.4. Працює під безпосереднім керівництвом голови райдержадміністрації і йому підпорядковується.

1.5. В роботі керується Конституцією України, Законами України “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації ”, “Про засади запобігання і протидії корупції”. Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними документами, що регулюють відповідну сферу, Положенням «Про центр надання адміністративних послуг у Марківському районі», Регламентом Центру надання адміністративних послуг , цією інструкцією.

1.6. На час відпустки, хвороби або відсутності за іншими причинами керівника центру, його обов’язки виконує адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

2. Завдання та обов’язки

 

2.1 Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр;

9) надає  суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

10) організує забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

11) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

 

2.2 Керівник центру надання адміністративних послуг зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

3. Права

 

3.1 Керівник центру надання адміністративних послуг має право: 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед головою районної державної адміністрації, щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

3.2 Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.


 

4. Відповідальність

 

4.1 Керівник центру надання адміністративних послуг несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

4.2. Дії або бездіяльність керівника центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

4.3. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам керівником центру надання адміністративних послуг внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

 

5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

 

В процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації та бюджетними установами, які їй підпорядковані, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.